Medlemsmötena hålls som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen. Information om aktiviteter som ej hinner komma med här skickas ut på mailinglistan.

2/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

4/5
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00. Stina presenterar något för diskussion.

25/5
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

30/5
ConFuse-möte hos Tommy Persson klockan 19.00

6/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/6
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

16/6-18/6
ConFuse 2000.

4/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

6/7
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

7/7-9/7
Swecon 2000: Nasacon 2000.

27/7
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

1/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

17/8
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

18/8-20/8
Finncon 2000. För mer information se ''Kommande kongresser'' i detta nummer av Månbladet.

5/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/9
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

28/9
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Någon presenterar något för diskussion.

3/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/10-15/10
Ghöstacon 2.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Stina Edelfeldt, Mårdtorpsgatan 7, 584 32 Linköping, 013-311369;


LSFF:s hemsida