ConFuse 2000

Nu är det dags för en ny ConFuse igen! Den 16-18 juni 2000 kommer science fiction- och fantasykongressen ConFuse att arrangeras för sjätte gången, som vanligt på Ryds Herrgård i Linköping.

ConFuse 2000 kommer att ha Stephen Baxter från Storbritannien som hedersgäst. Vi kommer också att ha svenska gäster och har fått positiva besked från Richard McKinney, Niklas Krog och Nicolas Krizan. ConFuse är precis som vanligt en kongress med en seriös inriktning med betoning på litteratur, men det kommer även att finnas en del fanniska inslag i programmet. Vi siktar på att göra en kongress med ett gediget program och ungefär 100 deltagare.

Kongresskommittén består för närvarande av Hans Persson (ordförande), Tommy Persson (kassör), Britt-Louise Viklund (programansvarig), Roger Klein och Stina Edelfeldt. Om du är intresserad av att hjälpa till så hör av dig! Vi har alltid behov av folk, vare sig du vill hjälpa till före kongressen eller under tiden, mycket eller lite.

Fullt medlemskap i kongressen kommer att kosta 250 kronor, stödjande 50 kronor. Alla betalningar görs till postgiro 55 87 37-3 (LSFF). Vi har för närvarande omkring 70 stycken medlemmar av olika typer.

Uppdaterad information finns på vår webbsida http://www.lysator.liu.se/confuse/ och kan även fås via elektronisk post (confuse@lysator.liu.se). Det går

också bra att skicka vanlig post till ConFuse 2000 c/o Hans Persson, Domaregatan 8, SE-586 63 Linköping, Sverige.

Om du vill läsa om tidigare ConFuse-kongresser så finns det mycket information tillgänglig på webbsidan (både fakta, transkriptioner av en del föredrag och debatter, samt en del kongressrapporter).


LSFF:s hemsida