Adressändringar

57.
Peter Nordgren, Rydsvägen 50C, 584 31 Linköping, 070-6913609, petno@ikp.liu.se
76.
Mats Hultquist, Rydsvägen 178B, 584 32 Linköping, 013-177814
108.
Stina Edelfeldt, Mårdtorpsgatan 7, 584 32 Linköping, 013-311369, vargen@lysator.liu.se

LSFF:s hemsida