Prenumeration

Man kan numera prenumerera på Månbladet. Man får fyra nummer för 100 kronor. Det är bara att betala till det vanliga postgirokontot (55 87 37 -- 3).


LSFF:s hemsida