Nya prenumeranter

p11.
Andreas Gustafsson, Studentvägen 12:24, 752 34 Uppsala, ante@update.uu.se

p12.
Jonatan Olofsgård, Forellvägen 17, 593 40 Västervik

LSFF:s hemsida