Hur man blir medlem

Medlemsavgiften för 2000 är 90 kronor. Medlemsavgiften för 2001 är 100 kronor.

Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum.


LSFF:s hemsida