Svensk science fiction 1998

Hans Persson
Precis som förra året (Månblad Alfa 34) ska jag nu göra en sammanfattning av vad som skedde i science fiction-Sverige under det gångna året. Valda delar av det nedanstående finns även i kontinuerligt uppdaterad form på http://www.lysator.liu.se/%7Eunicorn/fandom/.

Böcker och förlag

I 1998 års bokutgivning har jag lyckats hitta 112 titlar som är science fiction, fantasy eller annan fantastisk litteratur. Jag har fortfarande bara 113 titlar listade för 1997, så det har nog kommit ut mer under 1998. Jag hittar fortfarande enstaka titlar från 1997, så titlar från 1998 kommer att droppa in ett bra tag framåt. Av denna utgivning står två förlag för uppemot hälften, Wahlströms med 24 titlar och Bonniers med 19.

Genremässigt är fördelningen 21 science fiction-böcker (16 under 1997), 53 fantasy (48), 15 skräck (21). Hela 65 av titlarna är delar i pågående serier. Det jag tycker är uppmuntrande är att så många som 29 (22) av böckerna är skrivna på svenska.

Om vi tittar på de små specialförlagen så har Sam J. Lundwall gett ut tre titlar på sitt Fakta & Fantasi (Box 14004, 104 40 Stockholm). Under året har han också deklarerat att han ska sluta med bokutgivningen för att den går med för stor förlust men fortsätta att ge ut Jules Verne-Magasinet. Det är åtminstone andra gången han säger att han ska sluta ge ut böcker.

Bokförlaget Paradishuset (Vildandsvägen 18 H209, 227 34 Lund) har gett ut en bok även under 1998, Pål Eggerts Ars Moriendi -- konsten att dö.

Tredje Graden Förlag kom ut med sin första, rejält försenade bok under 1998, nämligen Rickard Beghorns novellsamling Skymningscirkus som jag gärna rekommenderar.

Rollspelsföretaget Neogameshttp://www.neogames.se/ började under året publicera böcker som utspelar sig i deras fantasyvärld Mundana och hann med två stycken, Drakväktare och Dräparen. Båda är skrivna av Andreas Roman och riktigt bra.

Andra svenskar som publicerat sig inom genren under 1998 är bland andra Karolina Bjällerstedt Mickos som gjorde en lovande debut med fantasyromanen Mantor (första delen av serien ''Till Esperani'', Måni förlag), Cannie Möller (Felicias resa från Bonnier Carlsen, science fiction), Tomas Björklund (Dvärgens lärling: Legenden om Varg från Rabén Prisma, fantasy), Jerker Jansson (Rädda månen! från LL-förlaget, space opera), David Palme (Mörkret faller över Hilonien från Höst, fantasy), Gunila Ambjörnsson (Vilse i tiden från Bonnier Carlsen, fantasy), Sigrid Combüchen (Parsifal från Norstedt, science fiction), P. C. Jersild (Sena sagor från Bonnier, science fiction) och Per Jorner som debuterade med fantasyromanen Efter lägereldarna på Norsteds.

Tidskrifter

Även om Sam J. Lundwall ska sluta ge ut böcker så har han inga planer på att sluta med Jules Verne-Magasinet. JVM har kommit ut med sex 32-sidiga nummer under 1998, precis som vanligt. Förutom noveller finns en brevspalt i två av de tidiga numren, men den verkar tyvärr ha försvunnit igen. Fyra av numren innehåller också Carolina Gómez Lagerlöfs fandomspalt som trots sitt lilla format hinner informera om vad som pågår i science fiction-Sverige. Ett återkommande inslag i JVM på sistone har också varit historiska nedslag, både om företeelser inom science fiction och om mer eller mindre bisarra tekniska underverk. För de flesta novellerna i JVM anges första utgivningsår. Om man bortser från ett av numren 1998 som var ett temanummer om Kapten Frank och nästan helt fyllt av en Kapten Frank-historia från 1950 så innehåller ett normalt nummer 1998 till hälften noveller från senare halvan av 1990-talet och till hälften äldre noveller, normalt skrivna 1950-1970.

Månblad Alfa kom ut med fyra nummer för 1998. Precis som 1997 så drog det ut på tiden en bit in på året efter innan det sista numret hann ut, men förseningen var i alla fall mindre än för 1997.

Spektra SF (medlemstidning för SFSF, Box 3272, 103 65 Stockholm) kom endast ut med ett ganska tunt nummer under 1998. Den för 1998 nytillsatta redaktrisen Ylva Spångberg har sedan dess lämnat över redaktörsjobbet till Stefan Mankefors som tar över från och med 1999 och redan har hunnit få ut sitt första nummer.

SFSF:s andra tidskrift, SF Forum som inte synts till sedan 1994 kom ut med ett nummer under 1998, till allra största delen innehållande material antingen skrivet eller översatt av redaktören Bertil Mårtensson. Rejäla artiklar om indisk science fiction och Star Trek.

Tidskriften Visioner som skulle publiceras av Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond har officiellt lagts ner utan att något nummer publicerats. Det mer eller mindre färdiga numret som producerades kommer eventuellt ut i form av ett nummer av SF Forum.

Science fiction i Corren 1998

På senare tid har jag hållit lite koll på vad som skrivits om science fiction och fantasy i Corren. Jag har länge tyckt att det inte skrevs så mycket, så i maj skrev jag till kulturredaktionen och övertalade dem att få skriva en fantasy- och science fiction-spalt. Under 1998 hann jag få med två sådana spalter, men här tänkte jag prata lite om vad som skrivits i Corren om genren förutom det.

Förutom mina egna artiklar så har jag hittat 26 texter om science fiction och fantasy under 1998. Till allra största delen handlar det om bok- och filmrecensioner, men det finns en del annat. De falska pedofilanklagelserna mot Arthur C. Clarke, Peter Nilsons död och att Sagan om ringen ska bli film meddelas med små notiser. Det finns också ganska fylliga artiklar om Hans Arnold och Terry Pratchett.

Under 1998 har det kommit ut åtminstone dubbelt så många fantasyböcker som science fiction-böcker i Sverige. Om man tittar på Correns bokrecensioner så kan man däremot lätt få det omvända intrycket. Av de elva relevanta recensioner jag hittade så var det bara två som jag klassar som fantasy. Av de återstående åtta är det dock bara två (Arthur C. Clarkes 3001 och Terry Jones Douglas Adams Stjärnskeppet Titanic som man omedelbart känner igen som science fiction. Resten är antingen ungdomsböcker (vilken inte förhindrar att de är bra -- den av dem som jag har läst var det) eller böcker av författare som normalt inte skriver science fiction men som råkat göra det (en av dem är av P.C. Jersild som regelmässigt inte skriver science fiction).

Jag får nog säga att jag blev positivt överraskad när jag satte mig ner och räknade igenom mina tidningsurklipp från det gångna året. Uppenbarligen har Corren skrivit om science fiction eller fantasy var fjortonde dag i snitt och det tycker jag inte är så illa.

Fanzines

Om man är intresserad av att få svenska fanzines så kan det vara en bra idé att gå med i Sveriges Fanzine-Förening (Lennart Uhlin, Högsätravägen 22, 181 58 Lidingö). Det innebär att man får sex sändningar fanzines per år. Vissa av de fanzines jag listar nedan distribueras med SFF, vissa inte.

Science Fiction-Journalen (Ahrvid Engholm, Renstiernas Gata 29, 116 31 Stockholm) är ett nyhetsfanzine som på ett dubbelvikt A3 lyckas klämma in otroliga mängder text. Det produceras lite oregelbundet men brukar komma ut med ungefär fyra nummer per år. Det behandlar främst svensk science fiction/fantasy och fandom, men det finns även internationella nyheter och en del intervjuer och liknande.

Minotauren (Rickard Beghorn, Hjortängsvägen 2, 132 44 Saltsjö-Boo) är ett mycket ambitiöst fanzine som publicerar en hel del noveller och en del artikelmaterial. Det mesta materialet i Minotauren är skräck eller om skräck och generellt av hög kvalité.

WYZIWYG (Jonas Ahlberg, Lefflersgatan 4A, 416 71 Göteborg) är inriktat på seriöst material om science fiction. Under 1998 har det utkommit med två ganska tjocka nummer, vardera med en rejäl författarintervju (Katherine Ann Goonan och Lisa Mason) samt ett specialnummer med en lång kongressrapport från ConFuse 98. WYZIWYG har numera gått över till elektronisk distribution, dvs man får hämta det från Internet och skriva ut det själv.

Munin (Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping) är ett seriöst fanzine inriktat på artiklar om svensk science fiction och fantasy.

Kongresser och annat

Under 1998 anordnades fyra science fiction-kongresser i Sverige, en mer än 1997, även om ett av de fyra arrangemangen bara var över en dag. Den första kongressen var endagarsarrangemanget Minicon 98 i Stockholm del 6 juni men ungefär 30 deltagare. Hedersgäst var Daniel Atterbom som höll ett par intressanta föredrag om serier. För mer information, se kongressrapport i Månblad Alfa 36.

Efter den uppvärmningen var det dags för Linköpings egen kongress, ConFuse 98 den 26-28 juni som i år även ståtade med titeln ''Swecon 1998'' och hade kring 80 deltagare. Hedersgäst var Paul J. McAuley. Niklas Krog, Jane Routley och Annika Johansson var inbjudna gäster.

I andra änden av sommaren fanns sedan Navigator 1998 med undertiteln Saltsjö-Con XV som hölls den 1-2 augusti i Fisksätra utanför Stockholm med runt 45 deltagare. Hedersgäster var Mike Cheater och Maths Claesson. För mer information, se kongressrapport i Månblad Alfa 37.

Kongressåret avslutades så med En bättre konfekt 98 i Uppsala 16- 18 oktober med omkring 75 deltagare. Hedersgäst var Jörgen Peterzén. För mer information, se kongressrapport i Månblad Alfa 37.

Förutom dessa regelrätta kongresser så arrangerades även någonting som kallades ''Fantasyfestival'' i Stockholm den andra veckan i september. Det var ett samarrangemang mellan SF-Bokhandeln, ett antal olika förlag, Sverok och Studiefrämjandet. Varje dag under veckan fanns det någon form av arrangemang varav en del hade med litteratur att göra. Det hela avslutades med fantasydräktparad genom Gamla Stan och bankett.


LSFF:s hemsida