Redaktörens spalt

Tommy Persson
Med detta nummer har vi börjat med metoden att ange med sidnummer vilka teckningar som är gjorda av vem. Fördelen med denna metod är att vi kan använda osignerade teckningar utan att vara oartiga mot upphovsmännen. Denna information återfinns i rutan nedan.

Det här bli årets första nummer enligt framsidan (fast det är tredje numret efter årsskiftet). Vi har tagit igen lite tid men ligger fortfarande lite efter för fyra nummer detta år. Nästa nummer görs nog under augusti.

Vi har fått en hel del nya saker till biblioteket sedan sista listan av nya saker publicerades. Kolla på www-sidorna för föreningen för att se vad som finns.


LSFF:s hemsida