LSFF och IT

Gamla nummer av Månbladet, information om LSFF och annan science fiction-relaterad information finns tillgänglig på LSFF:s hemsida som finns på http://www.lysator.liu.se/lsff/. LSFF har en email-adress som är lsff@lysator.liu.se. Brev skickade dit läses för närvarande av ordförande Hans Persson.

LSFF har en mailinglista så att medlemmar enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Listan är även öppen för icke medlemmar om de är intresserade. Den administrativa adressen är lsff-list-request@lysator.liu.se och detta sköts manuellt av Tommy Persson. Skicka ett brev dit om du vill bli med på listan. Nya medlemmar läggs till listan automatiskt. Om du skickar brev till adressen lsff-list@lysator.liu.se så får alla personer på listan ditt brev.

Information om ConFuse går att finna på http://www.lysator.liu.se/confuse/. ConFuse har också en email-adress som är confuse@lysator.liu.se. Brev skickade dit läses för närvarande av Hans Persson.


LSFF:s hemsida