Kommande kongresser

Hans Persson och Tommy Persson

jUnicon 99 (Baltcon 99)

jUnicon är det första försöket att göra en stor science fiction-kongress i Stockholm sedan Fantastika 92. Kongressen kommer att hållas i Nacka Konferenscenter den 18-20 juni 1999 och är ett samarrangemang mellan SFSF och Sigma TC. Hedersgäster kommer att bli Bertil Mårtensson, Hans Arnold och Martin Easterbrook. Medlemsavgiften är 300 kronor i dörren och banketten kostar 100 kronor. Mer information finns på http://www.sigmatc.a.se/junicon/.

Norcon: 1999

Den 6-8 augusti är det dags för Norcon: 1999 på universitetet i Oslo. Hedersgäster är inte bestämt, men fanhedersgäster är Johan Schimanski och Egil Stenseth. Priset är 250 norska kronor fram till mitten av juli. Mer information kan fås från NORCON:1999, postboks 121 Vinderen, 0319 Oslo, Norge, på http://www.fandom.no/norcon/ eller från norcon@fandom.no.

Finncon 99

1999 års finska nationella kongress hålls den 14-15 augusti 1999 i Åbo. Hedersgäster är Connie Willis och Philip Pullman. Precis som vanligt med finska kongresser så är inträdet gratis. Mer information finns på http://www.utu.fi/tsfs/finncon/.

Conucopia/NASFiC 99

Då världskongressen inte hålls i USA så hålls NASFiC istället. Denna gång heter kongressen Conucopia och hålls 26-29 augusti i Anaheim, Kalifornien. Hedersgäster är Jerry Pournelle, Ellen Datlow och Rickard&Nicki Lynch. För mer information se http://www.99.nasfic.org/.

Aussiecon Three: Den 57:e världskongressen

Världkongressen i år är i Australien 2-6 september. Hedersgäster är Gregory Benford och Bruce Gillespie. För mer information se http://www.aussiecon3.worldcon.org/.

Upsala: 1999 -- Swecon 1999

Den 15-17 oktober 1999 är det kongress i Uppsala igen, den här gången på restaurang Blå Korset. Det är nu dags för den andra svenska nationella kongressen Swecon, så det kommer att bli en större kongress än de tidigare Uppsalakongresserna. Hedersgäst är Michael Swanwick och fanhedersgäst Lars-Olov Strandberg. Medlemsskap kostar 200 kronor och banketten kostar 125 kronor Mer information kan hittas på http://sfweb.dang.se/1999.html.

Fabula 99

Till 1999 satsar danskarna på att arrangera en stor festival igen som de gjorde 1996. Den kommer att gå av stapeln den 22-24 november i Köpenhamn. Det finns tyvärr dock fortfarande nästan ingen information att hämta på deras webbplats http://www.sciencefiction.dk/Fabula99/.

ReConnaissance

ReConnaissance är den första i en serie kongresser som ska heta Big European Con, BEC. Den kommer att gå av stapeln den 31 mars-2 april 2000 i Bergen i Norge och satsar på att dra 500-600 deltagare. Medlemskap kostar just för stunden 200 NOK. Hedersgäster kommer att vara Iain M. Banks, Willy Ustad och B. Andreas Bull-Hansen. Det kommer dessutom att finnas en amerikansk hedersgäst, men vem är ännu inte bestämt. Om du vill ha mer information så skriv till reconnaissance@fandom.no.

2Kon: Eastercon 2000

2Kon är den 51:a brittiska påskkongressen och hålls denna gång i Glasgow. Hedersgäster är Guy Gavriel Kay, Deborah Turner Harris och Katherine Kurtz. Mer information kan fås från 2Kon, 30 Woodburn Terrace, St Andrews, KY16 8BA, Storbritannien, 2kon@dcs.st-and.ac.uk eller http://www-theory.dcs.st-and.ac.uk/2Kon/.


LSFF:s hemsida