Medlemsmötena hålls som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen. Information om aktiviteter som ej hinner komma med här skickas ut på mailinglistan.

3/6
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00. Tommy Persson presenterar något för diskussion.

18/6-20/6
jUnicon. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

24/6
Bokmöte hos den som gör te (Björklindar) klockan 19.00. Tema för bokmötet: Jack Vance och Ian Banks: likheter och skillnader

6/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/7
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. BLV presenterar något för diskussion.

3/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/8
Bokmöte hos den som gör (Hans Persson) te klockan 19.00. Hans Persson presenterar något för diskussion.

6/8-8/8
Norcon: 1999. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

14/8-15/8
Finncon 99. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

26/8
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00. Stina presenterar något för diskussion.

26/8-29/8
NASFiC. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

2/9-6/9
Världskongressen. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

7/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

16/9
Bokmöte hos den som gör te (Jukka Nylund) klockan 19.00. Roger Klein presenterar något för diskussion.

5/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/10-17/10
Upsala: 1999 -- Swecon 1999. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

7/10
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Tommy Person presenterar något för diskussion.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 11, 582 16 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Britt-Louise Viklund, Nygatan 128, 602 31 Norrköping, 011-239745; Magnus Redin och Eva Numminen, Klockaregården 6, 586 44 Linköping, 0705-160046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida