Clipart

Mats Öhrman som driver sf-arkivet (The Linköping Science Fiction & Fantasy Archive) på Lysator har börjat lägga upp lite teckningar som är fria att använda. Sf-arkivet hittas på http://sf.www.lysator.liu.se/sf_archive/ och clipart-sakerna på
http://sf.www.lysator.liu.se/sf_archive/sf-texts/clipart/.


LSFF:s hemsida