Redaktörens spalt

Tommy Persson
Man kan numera prenumerera på Månbladet. Man får fyra nummer för 75 kronor. Det är bara att betala till det vanliga postgirokontot. Eventuellt nytt prenumerationspris bestäms på årsmötet i februari.

På bokmötena kommer vi att försöka ha en person som pratar om något i 10 minuter eller mer om man vill. Detta för att få en mer strukturerad och intressant diskussion. Hans Persson inledde detta på ett bokmöte nyligen genom att prata om Iain Banks mainstream-böcker. I kalendariet ser ni vem som pratar.

Vi har fått en nästan komplett (det saknas 5-10 nummer) samling av SFX så om ni vill läsa en engelsk glassig tidning främst inriktad på science fiction på film och teve så finns det en hel del att läsa i LSFF:s bibliotek nu.


LSFF:s hemsida