Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

5/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/1
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00.

28/1
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. Magnus Redin presenterar något för diskussion.

2/2
Årsmöte och medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

18/2
Bok och restaurang-möte i Norrköping klockan 19.00. Planen är den japanska restaurangen vid polishuset.

2/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/3
Bokmöte hos den som gör te (Padrone) klockan 19.00. Britt-Louise Viklund presenterar något för diskussion.

1/4
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Tommy Persson presenterar något för diskussion.

6/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

22/4
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Padrone presenterar något för diskussion.

4/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/5
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00. Roger Klein presenterar något för diskussion.

1/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/6
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

24/6
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

6/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

8/7
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Britt-Louise Viklund, Hospitalsgatan 52, nb, 602 27 Norrköping, 011-239745; Magnus Redin, Klockaregården 6, 586 44 Linköping, 0705-160046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida