Redaktörens spalt

Tommy Persson
Föreningen har köpt in de gamla nummer av Foundation som vi saknade. Så nu har vi alla nummer som kommit ut (om det inte kommit några nya efter vi fick baknumren). En bra användning av denna tidskrift är att folk väljer ut någon eller några artiklar till ett bokmöte och pratar lite om dem.

Detta nummer av Månbladet är det andra numret numrerat att komma ut 1998. Nästa nummer görs under november och årets fjärde nummer görs under december och kommer ut i början av januari.


LSFF:s hemsida