Nytt i biblioteket

Böcker

Alfred Bester Tigermannen

Marion Zimmer Bradley The Mists of Avalon

Fredric Brown Space on my Hands

Edgar Rice Burroughs Lost on Venus

C. J. Cherryh Merchanter's Luck

The Tree of Swords and Jewels

John Clute och John Grant The Encyclopedia of Fantasy

Hugh Cook Lords of the Sword

The Questing Hero

The Hero's Return

The Oracle

Diverse 12 Fab Special FX Collectors Card

Alan Dean Foster Shadowkeeper

David Gemmell Ghost King

Barbara Hambly The Dark Hand of Magic

Tom Holt Here Comes the Sun

Robert E. Howard och L. Sprauge de Camp Conan the Adventurer

Robert E. Howard och L. Sprauge de Camp och Lin Carter Conan

John Jakes Brak the Barbarian: The Mark of the Demons

Gwyneth Jones Divine Endurance

Vonda N. McIntyre The Moon and the Sun

Larry Niven och Jerry Pournelle Inferno

John Norman Marauders of Gor

Tribesmen of Gor

Explorers of Gor

Andrew Offutt Conan: The Sword of Skelos

Frederik Pohl och Jack Williamson Undersea Quest

Quinn Reade Quest of the Dark Lady

Jane Routley Fire Angels

Fred Saberhagen The Third Book of Lost Swords: Stonecutter's Story

Barry Sadler Casca: The Eternal Mercenary

Robert Sheckley Store of Infinity

Christopher P. Stephens A Checklist of Roger Zelazny

A.E. van Vogt Slan

Margaret Weis och Tracy Hickman The Darksword Trilogy I: Forging the Darksword

The Darksword Trilogy II: Doom of the Darksword

The Darksword Trilogy III: Triumph of the Darksword

Walter Jon Williams Metropolitan

Roger Zelazny Author's Choice Monthly: Issue 27


LSFF:s hemsida

Magasin

Cosmic Visions1997: November, December

Foundation 69-71

Locus1995: 410-418; 1996: 420, 422-424, 426-427; 1998: 447


LSFF:s hemsida

Fanzine

Algernon1995: 1; 1997: 2;

BucconeerProgress Report 1, Progress Report 2, Broadside Two, Broadside Three,

ConFuse 98Framstegsrapport 1,

Drägg Nr 1

En bättre kongress 96Reklamlapp

Fanac 119

Feckless fanactivism

Fiction Post1

IntersectionProgress Report 1, 1995 Site Selection Ballot, The 1995 British Worldcon Bid, This time it's Scotland

Jupiter Jump19

Memory Hole

Remember Lindisfarne1

Röstsedel till Alvar Appeltoffts Minnespris 1995

Science fiction journalen154, 173

Science Fiction Five-Yearly1991: 9

SFF-Pollen

Squib1-4

Trexfiles1x04

WYZIWYG1996: 6.0; 1997: 7.0; 1998: 9.0


LSFF:s hemsida

Videoband

Moldiver 6: Verity (LD, trasigt slut)
LSFF:s hemsida

Statistik

Biblioteket innehåller för närvarande 628 böcker av 230 olika författare, 15 samlingar med 11 olika redaktörer, 294 magasin fördelade på 26 titlar och 671 fanzine fördelade på 183 titlar, 4 seriesaker, 5 videosaker.

Nytt från 1 november 1997 till 5 oktober 1998 är 39 böcker, 21 magasin, 32 fanzine och en laserdisc donerade enligt följande: 1 fanzine från Aniara; 1 bok från Stina Edelfeldt; 2 magasin från Mats Hultqvist; 1 bok från Intercontact; 1 bok och 18 magasin från LSFF; 8 böcker, 1 magasin och 16 fanzine från Hans Persson; 4 böcker och 11 fanzine från Tommy Persson; 1 bok från Jane Routley; 21 böcker från Leif Stensson; 1 bok och 4 fanzine från Britt-Louise Viklund; 1 bok från Vonda N. McIntyre; 1 laserdisc från Peter J. Nilsson.

Donationsstatistiken nedan avser 981004 (B=böcker, M=magasin, F=fanzine, V=videos, S=seriealbum). Donatorer som ej är nya och som bara donerat en sak är borttagna ur tabellen.

Donator B M F V S
Aniara 3
Sven Berggren 16
A&C Björklind 8 3 41
Calle Dybedahl 2
Stina Edelfeldt 3
Sven Eriksson 48
Mats Hultquist 1 4 4 3
Intercontact 1
LSFF 11 103 43
Kaj Lövstrand 6
Möller 111 42 15
Peter J. Nilsson 1
Peter Nordgren 11
Jukka Nylund 13 2 5
Okänd 2 2
Magnus Olsson 2
Padrone 1 12
Tommy Persson 12 17 14
Hans Persson 31 14 246
Magnus Redin 1 51
Peter Rönnquist 7
SF-Bokhandeln 14
Brian Stableford 3
Mary Stanton 2
Leif Stensson 40
BLV 2 6
Vonda N. McIntyre 1
N. Wennerberg 2
Westlander 181 22 120
Per Westling 169 24 109
Totalt: 643 294 671 5 4


LSFF:s hemsida