Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

18/8
Månbladsmöte 19.00 hos Tommy Persson. Om du är intresserad av att skriva till Månbladet och vill ha konstruktiv kritik på det du skriver innan det blir tryckt så bör du komma.

1/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/9
Bokmöte i Norrköping på japansk restaurang klockan 19.00.

24/9
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

6/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/10
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00.

16/10-18/10
En bättre konfekt 98. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

3/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/11
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00. OBS! Redin har flyttat till Skäggetorp.

26/11
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

1/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

17/12
Bokmöte och julfest hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/1
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

28/1
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

2/2
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Vasavägen 61A, 582 33 Linköping, 013-124657; Magnus Redin, Klockaregården 6, 586 44 Linköping, 0705-160046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida