Månblad Alfa (ISSN 1104-0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 16 Linköping.
Elektroniska adresser:
lsff-list@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/lsff/
confuse@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/confuse/
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson.

Medhjälpare var Roger Klein. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein och Joakim Verona.

Framsidesbilden är framställd av Roger Klein.

Baksidesbilden är framställd av Joakim Verona.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
1 november
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson (tpe@ida.liu.se).

Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Tommy Persson 013-173249.


LSFF:s hemsida