Redaktörens spalt

Tommy Persson
Detta nummer har inte korrekturlästs lika noga som vanligt. Vi tyckte att det var viktigt att årets första nummer kom ut så fort som möjligt så ni får ha överseende med kvarvarande fel.

Jag vill uppmana er som besöker kongresser att skriva en kongressrapport till Månbladet. Jag och Britt-Louise ska besöka Bucconer i Baltimore i början av augusti så en artikel om hur det är att besöka en amerikansk världskongress är att vänta i ett kommande nummer av Månbladet. Jag räknar också med att få en kongressrapport från Intercontact i Norge och det vore väldigt trevligt om någon som inte var med och arrangerade ConFuse 98 skrev en rapport därifrån. Andra saker att se fram emot är en artikel om Järna Space Port av vår ordförande och transkription av tal, intervjuer och paneler från ConFuse.


LSFF:s hemsida