Medlemmar som ej betalt

Nedanstående personer har enligt registret ej betalat medlemsavgiften för 1998. Listan var aktuell 98-07-15:

2.
Andreas Björklind
5.
Carina Björklind
7.
Jukka Nylund
14.
Lennart Staflin
37.
Britt-Louise Viklund
90.
Martin Andreason
93.
Sven Berggren
110.
Mattias Qvist
129.
Henrik Andersson
132.
Nils Olof Paulsson
139.
Magnus Wahlström


LSFF:s hemsida