Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Om platsen för ett bokmöte ej är angiven så meddelas den på LSFF:s mailinglista och på närmast föregående möte. Det går också bra att ringa Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked om platsen.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

23/7
Bokmöte hos den som gör kaffe (Roger Klein) klockan 19.00.

1/8-2/8
Saltsjö-Con XV. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

4/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/8
Bokmöte hos den som gör te (Padrone) klockan 19.00.

1/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

3/9
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

24/9
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

6/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/10
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

16/10-18/10
En bättre konfekt 98. För mer information se artikeln ''Kommande kongresser''.

3/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/11
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

26/11
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

1/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

17/12
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

5/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

7/1
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

28/1
Bokmöte hos den som gör te klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Jukka Nylund, Vasavägen 61A , 582 33 Linköping, 013-124657; Magnus Redin, Rydsvägen 214B, 584 32 Linköping, 013-260046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida