''Bästa'' böcker 1996

Science Fiction Chronicle

Science Fiction Chronicle rekommenderar följande:

Science fiction:

Utopia av Roger MacBride Allen
Pirates of the Universe av Terry Bisson
Moonrise av Ben Bova
Infinity's Shore av David Brin
Inheritor av C. J. Cherryh
Groogleman av Debra Doyle och James MacDonald
Fisherman's Hope av David Feintuch
Circle of One av James Fullilove
Celestial Matters av Richard Garfield
Wildside av Steven Gould
Blue Limbo av Terence Green
Shield of Lies av Michael Kube-McDowell
Murder in Solid State av Wil McCarthy
Ancient Shores av Jack McDevitt
War Amongst the Angels av Michael Moorcock
Final Impact av Yvonne Navarro
Time Famine av Lance Olsen
The Other End of Time av Frederick Pohl
The Prestige av Christopher Priest (bäst)
The Widowmaker av Mike Resnick
Blue Mars av Kim Stanley Robinson
The Chronicles of Scars av Ron Sarti
Starplex av Robert Sawyer
Endymion av Dan Simmons
The Night Lamp av Jack Vance
Dreamfall av Joan Vinge
Infinite Jest av David Foster Wallace
The Bellwether av Connie Willis
Exodus from the Long Sun av Gene Wolfe
Looking for the Mahdi av N. Lee Wood

Fantasy:

The Cockatrice Boys av Joan Aiken
One for the Morning Glory av John Barnes
Lunatics av Brad Denton
Frog av John Hawkes
A Game of Thrones av George R. R. Martin (bästa)
Mordred's Curse av Ian McDowell
The Devil's Tower av Mark Sumner
Otherland av Tad Williams

Skräck:

The Lost av Jonathan Aycliffe
The Face of Time av Camille Bacon-Smith
Crota av Owl Goingback
Bloody Bones av Laurell Hamilton
Beyond the Shroud av Rick Hautala
Witch-Light av Nancy Holder och Melanie Tem
Ancient Echoes av Robert Holdstock
Lord of the Vampires av Jean Kalogridis
Horror Show av Greg Kihn
The Green Mile av Stephen King
Virgins and Martyrs av Simon Maginn
The House That Jack Built av Graham Masterton
Celestial Dogs av Jay Russell
Pillow Friend av Lisa Tuttle


LSFF:s hemsida