Verksamhetsberättelse 1996

Denna verksamhetsberättelse publiceras en bra bit efter årsmötet. På så sätt ansluter jag åter till en mycket anrik LSFF-tradition. Hittills har alla verksamhetsberättelser först presenterats muntligen (om ens det) på årsmötet. Därefter har jag skrivit rent berättelsen för att publiceras i Månblad Alfa.

Under 1996 hade LSFF, AU ungefär 42 betalande medlemmar. Styrelsen bestod av Andreas Björklind (ordförande), Tommy Persson (kassör), Lars Johansson (sekreterare), Jukka Nylund och Britt-Louise Viklund (ledamöter). Vår excellenta föreningstidskrift Månblad Alfa utkom med två späckade nummer under 1996. Tommy Persson är fortfarande Månbladets oförvitliga redaktör.

Möten

Sammanlagt tolv medlemsmöten avhölls under året. Den första tisdagen i månaden är sedan urminnes tider vigda i LSFF:ares hjärtan. Som vanligt bestod de av föreningsangelägenheter och filmvisning i Tommy Perssons hi-fi, surround-anläggning. Dessutom fanns möjlighet att titta i föreningens fina bibliotek som är uppställt hos Tommy. Ett antal korta och informella styrelsemöten har dessutom hållits under året, ofta i samband med medlemsmötena.

Under 1996 avhölls som vanligt många bokmöten. Bokmötet i mitten av december var kombinerat med LSFF:s julfest, denna gång hemma hos Tommy Persson.

Diverse andra aktiviteter

Föreningens ''egen'' succékongress ConFuse genomfördes som planerat den 14-16 juni. Hedersgäster var brittiske Peter F. Hamilton och australiska Jane Routley. Liksom tidigare år letade sig kring sextio svenska och norska science fiction-fans till Linköping för kongressen och hade trevligt. Efter 1996 års installation av ConFuse räknar den tappra kommittén att återkomma varannat år istället för varje som åren 1991-1993.

Flera av föreningens medlemmar har representerat LSFF på olika kongresser runt om i världen. Både utomlands, som på Fabula i Köpenhamn, och inrikes som på ''En bättre kongress'' i Uppsala.

Under 1996 kom föreningens prenumeration på Foundation: The Review of Science Fiction igång på allvar. Tidskrift kommer ut tre gånger om året och den utges av Science Fiction Foundation i England.

Jag avslutar med att säga: 1996 var ett vanligt LSFF-år. Traditionellt och det följde ett beprövat recept.

Andreas Björklind, för LSFF:s styrelse 1996


LSFF:s hemsida