Science fiction-tidskrifter i Sverige

Hans Persson

Den här artikeln är en genomgång av de olika science fiction-magasin som givits ut i Sverige genom tiderna. Jag tar även upp en del andra tidskrifter som hävdats vara science fiction-magasin även om jag inte tycker att de är det och försöker förklara varför de inte är det. Mer detaljerad information om utgivningen av tidskrifterna finns i slutet av artikeln.

Svenska science fiction-tidskrifter
Titel Start Slut Antal
Jules Verne-Magasinet (40-talet) 1940 1947 332
Häpna! 1954 1969 141
Galaxy 1958 1960 19
Nya världar 1964 1964 1
Jules Verne-Magasinet (Bertil Falk) 1969 1971 10
Jules Verne-Magasinet (Sam J. Lundwall) 1972 135+
Nova Science Fiction 1982 1987 21
Magasin Aniara 1994 1995 2

Jules Verne-Magasinet

40-talet

Veckotidningen Jules Verne-Magasinet kom ut med 332 nummer under perioden 1940--1947 och var, såvitt känt, världens första veckoliga sf-magasin. Varje nummer kostade 35 öre. De tidiga numren har i första hand amerikanska sf-noveller och romaner som följetonger. Bland de mest populära inslagen i JVM var det dussin Captain Future-romaner (''Kapten Frank'' på svenska) som publicerades. Det fanns även en del serier, till exempel introducerades Stålmannen i Sverige i JVM, till en början under namnet ''Titanen från Krypton''. Upplagan steg raskt till över 50.000 exemplar. Mycket av materialet som publicerades var sapce opera av tvivelaktig kvalité men även en del av den tidens bättre författare som Asimov, Bester och Bradbury publiceras här för första gången på svenska.

Med tiden så tillkom undertiteln ''Veckans Äventyr'' och denna ges med tiden mer och mer utrymme samtidigt som originaltiteln ''Jules Verne-Magasinet'' och den tillhörande logotypen minskar i storlek för att till slut helt tas bort.

Genom åren hann JVM avverka ett antal redaktörer. Den förste var, enligt [fran_redaktionen_356], Rolf Ahlberg som samtidigt med redaktörsjobbet skötte utlandsbevakningen för Bulls Presstjänst som ägde JVM och styrde sf-utgivningen i Sverige under större delen av 40-talet. Tidningen redigerades ett tag av en A. Byttner. Ytterligare en redaktör är Gunnar Fahlnaes, som enligt [intervju_med_rolf_ahlgren] avlöstes av Rolf Ahlgren (som inte tycker om science fiction) kring 1944. I [intervju_med_rolf_ahlgren] kallas Gunnar Fahlnaes för JVMs första redaktör. Som synes är det någonting som inte riktigt stämmer här. Jag antar att Rolf Ahlberg och Rolf Ahlgren är samma person och att han i så fall var den sista redaktören som han själv säger i Ahrvids intervju.

Efter att Rolf Ahlgren tagit över som redaktör 1944 började han införa mera söderhavshistorier, vilda västern-noveller, sportartiklar och swing-spalt. Trots dessa försök att öka upplagan genom att bredda materialet så föll upplagan som en gång varit så hög som 80.000 exemplar från omkring 40.000 när Ahlgren tog över tills tidningen lades ner 1947, officiellt på grund av brist på material och papper. Avsikten sades vara att utgivningen skulle återupptas senare vilket aldrig skedde.

Tidskriften var också föremål för en hel del debatt. Den utpekades av diverse ''moralens väktare'' att förleda dåtidens ungdom med ''strålande pekoral av den mest otäcka sort'', ''bloddrypande och vidriga skildringar''. Dessa fick naturligtvis mothugg på JVMs ledarsida (men man kan undra om dessa svar någonsin nådde sin adressat).

Jules Verne-Magasinet från 40-talet kostar 15--50 kronor per nummer. De äldsta numren betingar de högre priserna.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, drommar_om_evigheten, science_fiction_fran_begynnelsen_till_vara_dagar, science_fiction_what_its_all_about, science_fiction_an_illustrated_history, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1974_1983, science_fiction_och_hapna_sedan_1,fandboken, intervju_med_rolf_ahlgren

Bertil Falk

1969 så återupptas utgivningen av Jules Verne-Magasinet (Veckans Äventyr) av journalisten Bertil Falk i Malmö. De första numren är väldigt tunna men numren blir stadigt tjockare upp till 32 sidor. Upplagan är lite mer blygsamma 300--1000 exemplar. Enligt ledaren i det första numret så är avsikten att försöka hitta ett förlag som är villigt att ta över utgivningen.

Den enda gång jag har sett Bertil Falks upplaga av JVM till salu så kostade numren ett par tior styck.

Källor: anatomy_of_wonder, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, drommar_om_evigheten,science_fiction_what_its_all_about, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1974_1983, skandinavisk_fanzine_bibliografi,fandboken

Askild & Kärnekull

Efter att Bertil Falk gett ut JVM i två och ett halvt år lyckas han 1972 få förlaget Askild & Kärnekull ta över Jules Verne-Magasinet (han kvarstår dock i redaktionskommittén). Redaktör blir nu Sam J. Lundwall. Nu tillkommer ytterligare en undertitel, nämligen ''tidskrift för science fiction & fantasy'' i samma typsnitt som amerikanska The Magazine of Fantasy & Science Fiction använder, i och med att JVM nu slutit avtal med F&SF om att få välja fritt ur dess material.

Delta/Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi

I och med 1973 så övertar förlaget Delta drivet av Sam J. Lundwall med flera utgivningen av JVM som i övrigt ser ut som året innan. Upplagan under dessa år är ungefär 10.000 exemplar varav dock hälften enligt en redaktionell kommentar gick i retur till pappersbruk.

I och med ingången av 1974 så förändras JVM drastiskt, från en häftad tidskrift i A4-format till någonting som ser ut som en pocketbok. Distributionen förändras också från kioskdistribution till endast prenumeration. Numreringen övergår nu också till att ange nummer sedan starten 1940 och det första pocketnumret är således 350.

I och med 401 övergår JVM från att publiceras av förlaget Delta till att publiceras direkt av förlaget Sam J. Lundwall Fakta & Fantasi (som dock har producerat den ända sedan 1972). Nu slås JVM också ihop med Sam J. Lundwalls andra tidskrift, Science Fiction Nytt och får därmed titeln Jules Verne-Magasinet. Science Fiction Nytt. Vid det här laget finns inte bara samarbete med F&SF utan också med Nueva Dimension (Spanien), El Pendulo (Argentina), Galactica (Ungern), Helikon (Rumänien) och SF Horizon.

JVM har stått som (del)arrangör för fyra svenska sf-kongresser (SF-Kongressen 1973 (Donald A. Wollheim), 1975 (Alfred Bester), 1977 (Robert Sheckley), 1979 (Harry Harrison)) och ett ''Prix Jules Verne'' har delats ut, sponsrat av JVM (på SF-Kongressen 1979 till Strugatskijs Picknick vid vägkanten). Delta gav 1977--1979 ut faksimilutgåvor av Jules Verne-Magasinet årgång 1940--1979 på mikrofische.

Det ''moderna'' JVM (både från Åhlén & Åkerlund och Delta) hittar man ofta på antikvariat, åtminstone nummer fram till omkring 1990, och de brukar kosta 15--25 kronor.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, drommar_om_evigheten,science_fiction_an_illustrated_history, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1974_1983,fandboken

Häpna!

Tidskriften Häpna!, med undertiteln ''Tidskrift för science fiction'' var det första magasin i Sverige som utan tvekan är en fullfjädrad sf-tidskrift. Häpna! startades i mars 1954 av bröderna Kindberg i Jönköping och var mycket viktig för svensk sf-fandom eftersom den med sin klubbspalt envist uppmuntrade folk att starta egna föreningar. Tidningen utkom månatligen (förutom ett årligt dubbelnummer) fram till 1966, dock ökade frekvensen av dubbelnummer betänkligt de sista åren.

Officiellt var Kjell Ekström, filosofie doktor i litteraturhistoria, redaktör för Häpna! Det påstås dock att han endast gjorde en aktiv insats i några år och att jobbet sedan gjordes av bröderna Kindberg med hjälp av olika fans, till exempel Alvar Appeltofft och Sture Lönnerstrand.

Häpna! anklagades 1965 för att ha tryckt två noveller av Terry Carr utan att ha tillstånd att göra det. Enligt vissa uppgifter ska detta ha lett till en copyrightstämning från F&SF. Om detta hade någon del i Häpna!s undergång kan väl diskuteras.

1969 försökte Sture Hällström att dra igång ett nytt professionellt sf-magasin efter misslyckandet med Nya Världar. Som redaktör anlitades John-Henri Holmberg och Hällström bad om indragning av ett antal tidskriftnamn (enligt Fandboken [fandboken] åtminstone Häpna!, SF-Nytt, Galaxy och Tidskrift för science fiction). För att förhindra att Hällström fick rättigheterna till namnen ''Häpna!'' och ''Tidskrift för science fiction'' så redigerade Sam J. Lundwall fyra 4-sidiga skyddsnummer av Häpna! 1969. Dessa skickades sedan till KB och till diverse fans. Enligt en uppgift ska skyddsnumren ha tryckts i 100 exemplar varav dock endast 25 stycken skickades ut. Enligt [fandboken] så gavs det ut skyddsnummer för alla de ovan nämnda tidskrifterna. Jag har aldrig hört talas om skyddsnummer av varken SF-Nytt eller Galaxy med de kan mycket väl existera trots det. Försöken att ta över tidskriftsnamnen ledde till en massa bråk men projektet rann ut i sanden utan att någon tidskrift gavs ut.

Det är inte ovanligt att man ser nummer av Häpna! på antikvariat, normalt för 15--20 kronor (första årgången dyrare). Det enda skyddsnummer jag sett till salu kostade 50 kronor.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, drommar_om_evigheten, science_fiction_fran_begynnelsen_till_vara_dagar, science_fiction_what_its_all_about, science_fiction_an_illustrated_history, science_fiction_och_hapna_sedan_1,fandboken

Galaxy

Galaxy var en svensk upplaga av den amerikanska tidskriften med samma namn som gavs ut av serietidningsförlaget Illustrerade Klassiker. Den brukar allmänt betraktas som ovanligt bra i den svenska tidskriftsfloran.

Under hela tiden Galaxy utgavs var personalen densamma, nämligen Sten Möllerström (ansvarig utgivare), Henrik Rabe (redaktionssekreterare), Uno Florén, Gustaf-Adolf Mannberg och Pär Rådström (konsulenter) och Olle Eksell (fasadputsare).

Man försökte efter en pristävling lansera termen ''faktasi'' istället för ''science fiction'' men misslyckades med att göra den populär.

Galaxy är inte helt ovanlig på antikvariat (förvånansvärt ofta i komplett serie). Priserna brukar ligga kring 15--25 kronor, förutom de tre sista numren som kostar uppåt 30--40 kronor.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, drommar_om_evigheten, science_fiction_fran_begynnelsen_till_vara_dagar, science_fiction_what_its_all_about,science_fiction_och_hapna_sedan_2, fandboken

Nya Världar

Nya Världar: Tidskrift för science fiction och fantasy var ett försök av Sture Hällström att starta ett nytt professionellt sf-magasin. Ett enda nummer producerades med en upplaga på 500 ex men tydligen ska man ha lyckats få ihop 120 prenumeranter.

Innehållet är av kända namn (Gernsback, Clarke, Appeltofft, Mårtensson, Stenfors, Lönnerstrand, Lundwall, Lindbohm) och någorlunda jämnt fördelat mellan noveller och artiklar men i de flesta fall är materialet mycket kortfattat och oftast också återtryckt från olika fanzines.

Jag har aldrig sett Nya Världar på antikvariat men lyckades köpa ett exemplar på en kongressauktion för en tia.

Källor: [skandinavisk_fanzine_bibliografi,fandboken]

Nova Science Fiction

Tidskriften Nova Science Fiction utgavs av Laissez Faire Produktion AB med start tidigt 1982. Redaktionen består av John-Henri Holmberg och Per Insulander. 1982 utkommer fyra nummer, takten ökas till sex 1983 och fortsätter så två nummer in på 1984. Från nummer tre 1984 (som är daterat i september och verkar försenat) så har sidantalet utökats till 120 och Ahrvid Engholm har tillkommit i redaktionen. Endast ett nummer till hinns med under 1984. De två sista numren 1985 (nummer tre och fyra) samt det enda numret 1986 har formatet 108 x 181 och 160 sidor.

Här uppstår ett långt uppehåll i utgivningen. Efter ett och ett halvt år skickas ett brev ut där man meddelar att utgivningen av Nova Science Fiction kommer att återupptas, men att tidningen nu kommer att ges ut av Gafiac Produktion HB. Formatet är 117 x 193, sidantalet 98 och redaktör är John-Henri Holmberg, assisterad av Anders Bellis, Maths Claesson och Roger Sjölander. Det tilltänkta innehållet för nummer ett till och med fyra 1987 presenteras och de sägs utkomma två nummer i månadsskiftet oktober/november och de andra två vid årsskiftet. Efter det är det tänkt att utgivningen ska ske kvartalsvis.

Tillsammans med nummer två 1987 av Nova SF så skickades det också ut ett brev där man förklarade att tanken var att nummer ett skulle ha skickats samtidigt (de trycktes samtidigt i slutet av november). Anledningen till att så inte skedde var att Ahrvid Engholm forslat bort hela upplagan ur tryckeriets lokaler. Kvar fanns ett brev där Ahrvid berättade att anledningen till detta tilltag var att han betraktade Anders Bellis spalt ''Fanorama'' som förtal av honom och därför beslagtagit upplagan för att förhindra att den spreds.

Brevet till prenumeranterna säger också att nummer ett ska tryckas om och skickas ut med nummer tre som också gått till tryck. Nummer ett skickades sedermera ut, men nummer tre har aldrig distribuerats.

Det är inte så vanligt att Nova SF förekommer på antikvariat, men när man hittar dem brukar man kunna få dem för 10--15 kronor.

Källor: [anatomy_of_wonder,fandboken]

Magasin Aniara

Magasin Aniara är det senaste försöket att starta en svensk sf-tidskrift. Det blev tyvärr inte långlivat. Bakom projektet låg Janne Wallenius (redaktör) och Chris Loneberg (grafik och layout). Tack vare att Janne då var bosatt i Estland hade man tillgång till billiga tryckerier och möjlighet att inkassera ett visst kulturstöd då det finns en svenskspråkig minoritet i Estland.

Tidningen plågades av förseningar redan från starten. Tanken var att det skulle komma ut fyra nummer per år men bara ett nummer hanns med under 1994. Nummer två är daterat 1994 med kom inte förrän i mars 1995. Nummer tre (som var planerat att bli ett dubbelnummer som skulle utges i januari 1995) är så försenat att det inte har kommit ut än, även om Janne fortfarande verkar hysa ett visst hopp om att kunna ge ut det till slut. Upplagan rörde sig kring 1000 exemplar, men en stor del av dem har aldrig distribuerats.

Innehållsmässigt så innehåller båda numren av Magasin Aniara minst en modern amerikansk novell, en av en svensk fan och en av en öststatsförfattare. Dessutom finns fandom- och boknyhetsspalter. Detsamma gäller för den delen nummer tre som jag fått den tilltänkta innehållsförteckningen till av Janne. Som kuriosa kan nämnas att det numret skulle ha innehållit novellen ''Segling till Bysantium'' av Robert Silverberg, en novell som även utannonserades till nummer 3 1987 av Nova SF som inte heller kom ut.

Varje novell i Magasin Aniara föregås av en kort presentation av författaren och en bild av densamme, något som jag tycker är ett trevligt grepp.

Jag har aldrig sett något nummer av Magasin Aniara på antikvariat, däremot vet jag att Janne Wallenius har massor med exemplar kvar som han gärna säljer till humana priser.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, science_fiction_an_illustrated_history

Diverse andra tidskrifter

Följande tidskrifter har hävdats vara science fiction-magasin på olika platser. Jag håller av olika anledningar inte med.

Stella

Stella ska ha varit en fristående bilaga till tidskriften Svenska Familj-Journalen Svea, haft redaktören A. Berglöw och kommit ut med fyra oregelbundna nummer mellan april 1886 och augusti 1888 enligt Sam J. Lundwall. Den ska ha haft rubriken ''Naturvetenskapliga historier'' och publicerat mestadels populära utländska science fiction-författare som Jules Verne, Camille Flammarion, Kurd Lasswitz, Maurua Jókai, André Laurie, H. G. Wells och E. T. A. Hoffman men även Claës Lundin och en del anonymt material som kan ha skrivits av inhemska förmågor.

Kungliga Biblioteket med flera bibliotek saknar någon tidskrift vid namn Stella. Om man letar i aprilnumret av Illustrerad Familj-Journal för 1886 så hittar man dock något intressant. Här finns en tvåsidig annonsbilaga med ett avsnitt av en följetong av Jules Verne och en kort anonym novell. På den sista sidan av själva tidskriften finns en illustration vid namn ''Stella''. Tills bevis på motsatsen presenteras hävdar jag att någon tidskrift vid namn Stella aldrig har existerat.

Vetenskapen och Livet

En tidning vid namn Vetenskapen och Livet nämns som en svensk science fiction-tidskrift i Science Fiction: An Illustrated History [science_fiction_an_illustrated_history] men ingen som helst information om den ges förutom bilder på två omslag.

Vetenskapen och Livet: Magasin för naturvetenskaperna och deras användning i det moderna livet, redigerad och illustrerad för var man gavs ut 1914 samt 1917--1929. Det är en populärvetenskaplig tidskrift som inte verkar ha publicerat någon skönlitteratur, dock finns enstaka artiklar som har viss sf-anknytning, exempelvis om möjligheterna till liv på andra planeter eller förutsättningarna för en resa till månen. En del av omslagen är dock science fiction-mässiga. Aprilnumret 1926 innehåller till exempel en spekulativ artikel om vad för tillämpningar vi i framtiden kommer att ha av trådlös bildöverföring (ett ämne som avhandlas i en annan artikel i samma nummer). Författarens tilltänkta tillämpningar är bildtelefoni, direktsänd kinematografi (det vill säga TV) och stridsledning. Dessutom förutspår han att strömmen av människor som flyttar in till städerna kommer att upphöra då stadens nöjen (bio, konserter) kan göras tillgängliga på landsbygden via trådlös teknik.

Jag har sett lösnummer för 20 kronor på antikvariat och inbundna årgångar för 150-200.

Källor: [science_fiction_an_illustrated_history,bertenstam_brev]

Hugin

Hugin kom ut med två gratis provnummer samt 85 reguljära nummer under perioden 1916-1920. Med varje nummer medföljer en romanbilaga (dvs ett tryckark av en roman). Meningen var att det skulle komma ett nummer var fjortonde dag men i praktiken var utgivningen oregelbunden med både dubbel- och trippelnummer (och värre -- jag har sett ett åttadubbelnummer...). Redaktör och ensam författare till allt material i Hugin var Otto Witt. Förutom noveller och följetonger så fyllde han också Hugin med recensioner och populärvetenskap. Ett intressant grepp är att annonserna för företag som Nobel och Astra i de tidigare årgångarna är utformade som ensidiga sf-noveller. Hugin ska, enligt Otto Witt själv, ha haft en upplaga på över 15.000 exemplar.

Hugin är en lite svårbestämd tidskrift och det råder delade meningar om huruvida den är ett science fiction-magasin eller inte. På ett sätt så är den naturligtvis inte det eftersom begreppet ''science fiction'' inte var uppfunnet 1916 när Hugin började utkomma. Det introducerades av Hugo Gernsback ungefär tio år senare. En ganska stor del av innehållet kan klassas som populärvetenskap. När Otto Witt ska beskriva vad Hugin innehåller så använder han bland annat fraserna ''naturvetenskapliga romanser'' och ''tekniska sagor'' vilket jag tycker är ganska likt science fiction-begreppet, speciellt som det inte var påhittat när detta skrevs. Mängden skönlitteratur i Hugin är emellertid ganska liten och har ofta ingenting med science fiction att göra.

Delta gav 1977 ut en komplett utgåva av Hugin i faksimil på mikrofische. Priserna för Hugin verkar ligga på 30--50 kronor per nummer, dyrare ju senare nummer det rör sig om.

Källor: anatomy_of_wonder,the_encyclopedia_of_science_fiction, drommar_om_evigheten, science_fiction_fran_begynnelsen_till_vara_dagar, science_fiction_what_its_all_about, science_fiction_an_illustrated_history, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1974_1983, science_fiction_och_hapna_sedan_1,fandboken

Tidskrift för science fiction

Tidskrift för science fiction var egentligen en undertitel till Häpna! som inregistrerades av bröderna Kindberg 1952 trots att Häpna! inte kom ut förrän 1954. I samband med att Sture Hällström försökte ta över namnen på diverse mer eller mindre nedlagda tidskrifter (se under Häpna!) så gavs det ut skyddsnummer för Tidskrift för science fiction trots att den aldrig kommit ut som självständig tidskrift.

Källor: fandboken, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973

Science Fiction-Nytt

Science Fiction-Nytt är ursprungligen ett newsfanzine startat av Sam J. Lundwall 1958 och det har i varierande former visat sig ända fram till våra dagar. Under några år på 80-talet (åtminstone 1981-82) gavs det ut som en professionell tidskrift om science fiction, men i oktober 1983 slogs den samman med Jules Verne-Magasinet. Till att börja med fortlevde den som en spalt i JVM men på senare år har den degraderats till att vara endast en undertitel. Under den tid SFN publicerades professionellt innehöll den både noveller och artiklar om sf, men en hel del av det materialet har även tryckts i JVM. Man skulle möjligen kunna kalla Science Fiction-Nytt ett science fiction-magasin i början på 80-talet men den innehåller främst artiklar och inte noveller och utelämnas därför.

Källor: skandinavisk_fanzine_bibliografi, bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973,fandboken

Tack till ...

Vid sammanställningen av denna artikel har jag fått värdefull hjälp av Ahrvid Engholm, Åke Bertenstam, Martin Andreasson och Robert Brown. Tack!

Referenser

[anatomy_of_wonder] Neil Barron, editor. Anatomy of Wonder: A Critical Guide to Science Fiction. R. R. Bowker Company, New York, 3rd edition, 1987.

[the_encyclopedia_of_science_fiction] John Clute and Peter Nicholls, editors. The Encyclopedia of Science Fiction. Orbit, London, 1993.

[fandboken] Ahrvid Engholm. Fandboken version 0.9. Publicerad elektroniskt.

[intervju_med_rolf_ahlgren] Ahrvid Engholm. Intervju med Rolf Ahlgren: Veckans Äventyrs siste redaktör. Science Fiction Journalen, (155 (uppsala-editionen)), hösten 1990.

[skandinavisk_fanzine_bibliografi] Rune Forsgren. Skandinavisk Fanzinebibliografi 1954--1977. Rune Forsgren, 1979.

[drommar_om_evigheten] John-Henri Holmberg. Drömmar om evigheten: Science fictions historia. Askild & Kärnekull, Stockholm, 1974.

[bertenstam_brev] Åke Bertenstam. E-mail, Feb 1997.

[science_fiction_fran_begynnelsen_till_vara_dagar] Sam J. Lundwall. Science fiction: Från begynnelsen till våra dagar. Sveriges Radio, Stockholm, 1969.

[science_fiction_what_its_all_about] Sam J. Lundwall. Science Fiction: What it's All About. Ace, New York, 1971. Revised, enlarged, and specially translated edition of Science Fiction: Från begynnelsen till våra dagar.

[fran_redaktionen_356] Sam J. Lundwall. Från redaktionen. Jules Verne-Magasinet, 36(356), oktober 1975.

[science_fiction_an_illustrated_history] Sam J. Lundwall. Science Fiction: An Illustrated History. Grosset & Dunlap, New York, 1977.

[bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1741_1973] Sam J. Lundwall. Bibliografi över science fiction & fantasy 1741--1973. Delta, Stockholm, 1984.

[bibliografi_over_science_fiction_och_fantasy_1974_1983] Sam J. Lundwall. Bibliografi över science fiction & fantasy 1974--1983. Delta, Stockholm, 1985.

[science_fiction_och_hapna_sedan_1] Bo Stenfors. Science fiction och Häpna! sedan. Spektra SF, (53), juni 1995. Del 1.

[science_fiction_och_hapna_sedan_2] Bo Stenfors. Science fiction och Häpna! sedan. Spektra SF, (54), september 1995. Del 2.

År Nummer Frekvens Sidor Format Kommentar
Jules Verne-Magasinet (40-talet)
1940 1--11 1/vecka 68 160 x 240, häftad
1941 1--52
1942 1--52
1943 1--52
1944 1--52
1945 1--52
1946 1--53
1947 1--8
Jules Verne-Magasinet (Bertil Falk)
1969 1 4/år 12 150 x 210, häftad
2 16
3 20
4 32
1970 1--4 32 (3 28)
1971 1--2 28
Jules Verne-Magasinet (Askild & Kärnekull)
1972 1--4 4/år 36 (4 44) A4, häftad
Jules Verne-Magasinet (Sam J. Lundwall)
1973 1--3 4/år 35 A4 På nummer 1 1973 är det feltryckt 5 1973.
1974 350--353 132 120 x 210, limmad
1975 354--357
356A 4 A3 Kongressnummer
1976 358--361 132 120 x 210, limmad
1977 362--366 6/år 364 140
364A, 365A ? ? Kongressnummer
1978 367--372 132 (371 140)
1979 373--378
1980 379--384 381 140

Jules Verne-Magasinet (Sam J. Lundwall)
1981 385--390
1982 390A 148 Jubileumsnummer (Nya JVM och Delta 10 år)
391--393 132
394 116
395 124
396 132
1983 397/398 260 Dubbelnummer
399--400 84 145 x 215, limmad
401--402 145 x 215, häftad
1984 403--408
1985 409--411
412--414 68
1986 415--418
419--420 100 130 x 209, limmad
1987 421--426
1988 427--432
1989 433--438
1990 439--444
1991 445--450 68 (450 100) 145 x 214, limmad
1992 451--456
1993 457--458 52 165 x 245, häftad
459--461 36 175 x 249, häftad
462 68
1994 463--468 36 (465/466 54) 465/466 Dubbelnummer
1995 469--474
1996 475--480 32
1997 481--

Häpna
1954 1--9 12/år 100 135 x 195, limmad
1955 1--12 7/8 dubbelnummer
1956 1--12 6 116 7/8 dubbelnummer. Decembernumret märkt 33.
1957 1--12 5/6 & 7/8 116 5/6 och 7/8 dubbelnummer. De två första numren märkta 34 och 35.
1958 1--12 7/8 dubbelnummer
1959 1--6
7/8 135 x 185, limmad
9--12
1960 1--12 6/7 och 8/9 dubbelnummer
1961 1--12 5/6 och 7/8 dubbelnummer
1962 1--12 7/8 dubbelnummer
1963 1--12 7/8 dubbelnummer
1964 1--12 6/7, 8/9 & 11/12 116 6/7, 8/9 och 11/12 dubbelnummer
1965 1--6 2/3 & 4/5 116 2/3 och 4/5 dubbelnummer
1966 1
1969 1--4 4 A4 (vikt A3) Skyddsnummer
Galaxy
1958 1--4 12/år 132 128 x 189, limmad
1959 5--16
1960 17--19 6/år 196
Nya Världar
1964 1 4/år 24 148 x 210, häftad

Nova Science Fiction
1982 1--4 4/år 100 150 x 205, limmad
1983 1--6 6/år
1984 1--2
3--4 120
1985 1--2 6/år
3--4 4/år 100 108 x 181, limmad
1986 1 160
1987 1--2 100 117 x 193, limmad
Magasin Aniara
1994 1--2 4/år 100 121 x 205, häftad


LSFF:s hemsida