Redaktörens spalt

Tommy Persson
Det här är årets andra nummer. Som vanligt mycket försenat men förhoppningsvis inte lika mycket som förra året. Planen är att nästa nummer kommer i mitten av december och det fjärde numret i mitten av januari.

I UFO-föredraget som publicerades i förra numret angavs inte vem det var som höll föredraget. Det var Håkan Blomqvist från UFO-arkivet i Norrköping. Det är han som syns på bild på sidan 26. Den 21 augusti ersatte vi bokmötet med ett studiebesök på UFO-arkivet följt av frossande i god mat på en japansk restaurang. Det var en trevlig utflykt och jag tycker att vi ska satsa på fler arrangemang av den typen.

Vi har köpt in The Encyclopedia of Science Fiction så den finns att låna från biblioteket. Vi har även köpt in en JVM-samling plus att Sven L. Eriksson donerade många nummer så vi har nu ganska många JVM.

Den 17-19 oktober var det kongress i Uppsala. Vi var fem personer från Linköping/Norrköping där och det var mycket trevligt. Det var halva priset för Alvarvinnare så jag hade nytta av mitt Alvarpris som jag råkade vinna i år tack vare att vissa personer bedrev massor med kampanjer på LSFF-möten. Kongressrapport kommer förhoppningsvis i nästa nummer.


LSFF:s hemsida