Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1-2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked.

31/7
Bokmöte hos den som gör te (Stina säger att det är Maria) klockan 19.00.

1/8-3/8
Nacka-Saltsjöbadens 14:e kongress (tidigare NasaCon).

5/8
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

15/8-17/8
Quartercon i Bergen, Norge. Katherine Kerr hedersgäst.

16/8-17/8
Finncon i Helsingfors, Finland. Ian McDonald och Norman Spinrad hedersgäster.

21/8
Studiebesök på UFO-arkivet i Norrköping följt av frosseri på japansk restaurang.

2/9
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

11/9
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

2/10
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00.

7/10
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

17/10-19/10
Konfekt 97 -- Upsala SF-möte VI. Science fiction-kongress i Uppsala med Sven Christer Swahn som hedersgäst.

23/10
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

4/11
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/11
Bokmöte hos den som gör te (Padrone) klockan 19.00. ConFuse-möte 18.30.

2/12
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

4/12
Bokmöte hos den som gör te (Magnus Redin) klockan 19.00.

11/12
ConFuse-programplaneringsmöte hos Magnus Redin klockan 18.30.

19/12
Glöggfest. Platsen är preliminärt hos Tommy Persson.

25/12
Bokmöte hos den som gör te (Roger Klein) klockan 19.00. Ring och bekräfta att mötet ej är flyttat till Irland.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249, tpe.liu.se; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705, unicorn.liu.se; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Magnus Redin, Rydsvägen 214B, 584 32 Linköping, 013-260046; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 84B, 584 31 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida