Månblad Alfa (ISSN 1104-0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Elektroniska adresser:
lsff-list@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/lsff/
confuse@lysator.liu.se
http://www.lysator.liu.se/confuse/
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson.

Medhjälpare var Roger Klein. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein, Sven Berggren, Joakim Verona och okänd.

Framsidesbilden är tecknad av Roger Klein.

Baksidesbilden är tecknad av Joakim Verona.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
1 december
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson (tpe@ida.liu.se).

Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Tommy Persson 013-173249.


LSFF:s hemsida