Redaktörens spalt

Tommy Persson
Förra året så fanns det bara material för två nummer så vi bestämde oss för att låta 1996 vara ett dåligt år och datera nummer 32 (detta nummer) som första numret 1997. På så sätt kanske det kan komma ut fyra nummer i år jämnt fördelade på årets tretton månader.

Jag var i USA nyligen och besökte då Boskone, Capricon och Lunacon. I nästa nummer kommer jag att skriva kongressrapporter om någon eller några av dessa kongresser. Hans Persson har lovat mig en lång artikel så det verkar finnas ganska gott om material. Men om någon vill göra en transkription så vore det mycket trevligt så att det blir mer variation. Detta betyder att nästa nummer kanske kan komma ut ganska snart.

Jag har flyttat information om LSFF till http://www.lysator.liu.se/lsff/ och jag arbetar på att förbättra dessa sidor så att det mesta som berör föreningen ska finnas tillgängligt där. Jag koncentrerar mig i första hand på informationsinnehållet vilket medför att sidorna ser enkla och propra ut och att det är lätt att hitta det man söker. Eventuellt förvandlande av de funktionella sidorna till funktionella konstverk sker i mån av tid och bidrag från andra.


LSFF:s hemsida