Ordförandespalt

Andreas Björklind
I februari avhölls LSFF:s nionde ordinarie årsmöte. Enligt en relativt ny tradition bjöd föreningen sina medlemmar på semlor, men inte förrän själva årsmötet var över! Protokoll och verksamhetsberättelse publiceras på annan plats och i andra nummer av Månblad Alfa.

Den nya styrelsen är bara till vissa delar ny och till andra delar mycket bekant. Till ordförande valdes undertecknad, till kassör valdes Tommy Persson, sekreterare är Britt-Louise Viklund, och de två ledamöterna är Jukka Nylund samt Hans Persson. Sven Eriksson valdes på nytt till revisor och valberedningen består av Carina Björklind och Stina Edenfeldt.

Sam Moskowitz är död. En av fhandoms stora personligheter har avlidit. För mig har hans bok The Immortal Storm betytt mycket för min förståelse av fhandoms ursprung och drivkraft. Den handlar om science fiction-fhandom i USA på trettiotalet. Första kapitlet börjar typiskt ''Followers and glorifiers of the fantastic tale like to think that they are different, that they represent something new on the face of the earth; mutants born with an intelligence and a sense of farseeing appreciation just a bit higher than the norm.''


LSFF:s hemsida