LSFF och IT

Gamla nummer av Månbladet, information om LSFF och annan science fiction-relaterad information finns tillgänglig på LSFF:s hemsida som finns på http://www.lysator.liu.se/lsff/.

LSFF har nu en mailinglista så att medlemmar enkelt ska kunna kommunicera med varandra. Listan är även öppen för icke medlemmar om de är intresserade. Den administrativa adressen är lsff-list-request@lysator.liu.se och detta sköts manuellt av Tommy Persson. Om du skickar brev till adressen lsff-list@lysator.liu.se så får alla personer på listan ditt brev.


LSFF:s hemsida