Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad. Bokmötena hålls var tredje vecka. Den senaste tiden har vi haft en novell till varje bokmöte och detta har fungerat väldigt bra. Vilken novell det blir brukar bestämmas 1-2 veckor innan bokmötet och meddelas via LSFF:s mailinglista eller via ryktesspridning. Ring Tommy Persson eller Hans Persson för muntligt besked.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta Tommy Persson för senaste nytt!

2/1
Bokmöte hos den som gör te (Roger Klein) klockan 19.00.

7/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

23/1
Bokmöte hos den som gör te (Maria Choi Andersson) klockan 19.00.

4/2
Årsmöte och medlemsmöte hos Tommy Persson klockan 19.00.

13/2
Bokmöte hos den som gör te (Stina Edelfeldt) klockan 19.00.

4/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

6/3
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson, fast hans ställföreträdare Roger Klein gör te) klockan 19.00. På detta möte kommer filmen 12 Monkeys att ses och diskuteras.

27/3
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

1/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

17/4
Bokmöte hos den som gör te (Tommy Persson) klockan 19.00.

6/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

8/5
Bokmöte hos den som gör te (Maria säger att det är Padrone) klockan 19.00.

29/5
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

3/6
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

14/6-15/6
WASACON: En kongress mitt i Vasastan, Karlbergsvägen 32 A, 1 tr, Stockholm. Se mer info i spalten ''Kommande kongresser''.

19/6
Bokmöte hos den som gör te (Maria säger att det är Stina) klockan 19.00.

1/7
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

10/7
Bokmöte hos den som gör te (Hans Persson) klockan 19.00.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 584 32 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 586 63 Linköping, 013-297705; Roger Klein, Ryds Allé 10B, 584 31 Linköping, 013-171548; Stina Edelfeldt, Thomas Padrón-McCarthy och Maria Choi Andersson, Rydsvägen 218A, 584 32 Linköping, 013-260088.


LSFF:s hemsida