Babylon 5

ett försök till sammanfattning

Hans Persson
Lagom som jag flyttade från min lägenhet och i och med det också bort ifrån Kanal 5 så började de sända en SF-TV-serie vid namn Babylon 5. Till en början bekymrade jag mig inte så mycket om det eftersom det inte var den enda science fiction-serien på femman (de sände ju bland annat Star Trek också) som jag inte följt med i. Efter ett tag verkade det dock på vad jag hörde av alla andra som om jag faktiskt missade någonting. För en gångs skull kunde en enig opinion skönjas inom LSFF och den sade att B5 var bra. För ett tag sedan bestämde jag mig slutligen för att göra någonting åt detta och började låna Tommys B5-band. Den senaste tiden har jag avverkat dem i takten av tre-fyra avsnitt i veckan. Jag kan bara konstatera att det har varit mycket väl spenderade timmar.

B5 har skapats av J. Michael Straczynski och skiljer sig till sitt upplägg ganska mycket från de flesta, för att inte säga alla, andra TV-serier. Skillnaden är att B5 har strukturen av en roman. Redan från början har JMS hela handlingen klar för sig. B5 är planerad att sträcka sig över fem säsonger och enligt JMS så finns det ingen som helst chans att fortsätta efter det. Detta får till följd att alla avsnitt hela tiden bygger på de föregående; handlingen utvecklar sig kontinuerligt och rollfigurernas personligheter utvecklas från ett avsnitt till ett annat.

Varje säsong består av 22 avsnitt (dessutom finns ett filmlångt pilotavsnitt). Det finns följdaktligen gott om utrymme att låta både handling och karaktärer breda ut sig. Hittills har man spelat in säsong 1 till 3 och början av säsong 4. I Sverige har bara visats säsong 1 och 2 (på Kanal 5). De håller just nu på att sända det de redan har sänt i repris och har ännu inte bestämt sig för om de ska köpa säsong 3. Ta gärna kontakt med Kanal 5 och övertyga dem om att göra det (Kanal 5, 114 94 Stockholm, 08-6741500)!

Babylon 5 är en gigantisk rymdstation som jordalliansen har byggt. Den tjänar som ett slags neutral mark mitt ute i rymden där de stora raserna har ambassadörer och där en hel del handel bedrivs.

Förutom människorna finns det ett antal andra raser som vistas på B5. De fyra mest framstående är Minbarer, Centaurier, Narner och Vorloner. Det finns dessutom ett flertal andra som bildar vad som kallas de icke-allierade världarna. De fem stora raserna samt de icke-allierade världarna har var sin ambassadör i B5:s styrande råd och bidrar med pengar till driften av stationen.

Att i en kort artikel som denna beskriva raserna och deras inbördes relationer är naturligtvis omöjligt. Några nedslag får räcka. Minbarerna ser ut ungefär som människor men har en benkam på huvudet istället för hår och är filosofiskt lagda. För tio år sedan utkämpade de ett stort krig mot människorna där de utan förklaring plötsligt gav upp när de praktiskt taget krossat jordens styrkor. Centaurierna ser också ut ungefär som människor. Männen bär sitt hår i påfågelsstjärtform där längden är en indikation av bärarens status. De var den första rasen människorna kom i kontakt med och det var de som ursprungligen gav oss tillgång till rymdfartsteknologi. De är bittra fiender till Narnerna vars hemvärld de haft kontrollen över men nyligen förlorat. Narner är ödlelika och ganska hetlevrade. De är den enda rasen som inte har några telepater. Vorlonerna slutligen är den äldsta och kraftfullaste av de stora raserna, men också den som det finns minst information om. Ingen vet hur en vorlon egentligen ser ut och den enda vorlonen på Babylon 5, ambassadör Kosh gömmer sig ständigt i sin klimatdräkt, visar sig sällan och ger endast kryptiska svar de få gånger han gör det. Ingen expedition har återkommit efter att ha rest in i vorlonernas territorium.

För de som är fanatiskt intresserade av Babylon 5 och vill få så mycket information om avsnitten som möjligt utan att riskera spoilers så kan jag rekommendera websidan ''The Lurker's Guide to Babylon 5'' (http://www.midwinter.com/lurk/). Här finns listor över inspelade avsnitt, sändningsscheman för olika länder, skådespelarlistor och så vidare, men framför allt finns det en sida för varje avsnitt som sänts där det noggrannt gås igenom vilken information som kommer fram, vilka obesvarade frågor som finns, analys av vad som hände (med gott om referenser till tidigare avsnitt) och diverse citat av JMS plockade från nätet som har med det aktuella avsnittet att göra. Alltihopa är mycket väl sammansatt och såvitt jag kan minnas fritt från spoilers (om man läser sidorna efter att man sett avsnitten naturligtvis).

För de som inte redan sett Babylon 5 kan jag bara säga att ni har någonting mycket bra att se fram emot. Trots att de senare avsnitten är bättre så rekommenderar jag att man ser serien från början. Om man inte gör det så kommer man att missa mycket bakgrundsinformation och inte förstå de bakåtreferenser som finns i de senare avsnitten.


LSFF:s hemsida