Kvinnorna i Jack Vances böcker

Andreas Björklind
Hjältarna i Jack Vances berättelser är utan undantag män eller pojkar. Kvinnorna finns förstås där och de spelar en mycket intressant roll i de fängslande sagor Vance spinner. Följande analys av kvinnornas roll i Vances arbete är en oambitiös exposé, en ofärdig tanke. Jag har funderat över ämnet under några år och känner mig nu mogen att vika ut texten en smula och dela med mig av tankarna. Om du har egna tankar kring detta kanske vi kan starta en debatt här i Månblad Alfa, eller kanske kan du skriva en egen artikel.

En detalj som jag tidigt upptäckte i Vances berättelser är att sexuella handlingar är dolda under lager av omskrivningar eller implicerade händelser. På sitt vanliga mycket skickliga sätt beskriver Vance sexuella skeenden med ett språk som jag inte normalt kopplar ihop med sex-scener. Det underförstådda är så långt vi kan komma från Harlekin-böckernas övertydligt dolda snusk. Vances beskrivningar är kanske de mest erotiska i genren. Det är just att han inte tydliggör alla handlingar, skymtar eller tankar som gör hans beskrivningar kittlande och fantasieggande. Intima relationer är inte strikt heterosexuella i Vances berättelser, men känslorna sprirar oftast -- nästan uteslutande -- mellan den manliga huvudpersonen och en kvinna.

Män umgås ofta på ett broderlig sätt. Man sjunger ärorika sånger och dricker vin tillsammans. Det är en gamla tiders ridderlig broderskärlek som råder mellan männen i Vances världar. Män är män, de goda är goda och de onda är onda. På ytan kan det verka svart och vitt, men under finns en dold nivå av psykologiska skeenden och personligheter som växer och förändras.

Är då detta det enda sättet Jack Vance låter sina kvinnor existera? Som männens ägodelar och förnöjelse? Kvinnorna är ofta komplicerade i sig, även om de inte fyller rollen som huvudperson. De är hemlighetsfulla, fjärran, högfärdiga, omogna, naiva, civiliserade, ouppnåeliga, mystiska, spännande, pragmatiska och framförallt mycket lockande. Det finns även ogina, fula, intrigerande och dominerande biroller som tillsätts av ambitiösa och häxliknande kvinnor av Jack Vance.

Kvinnorna ställs ofta i kontrast till männen som ofta beskrivs som ovana när det gäller relationer. Mannen är ofta driven av ett eldigt mål, ett patos, som gör att han inte kan binda sig för långa förhållanden. Kirth Gersen, huvudpersonen i Demon Prince-serien, är en arketyp för denna karaktär.

De centrala kvinnliga karaktärerna i Jack Vances berättelser tillhör ofta en av tre kategorier: de ouppnåeliga, de mystiska eller de prostituerade.

De ouppnåeliga kvinnorna kan vara ouppnåeliga av olika anledningar. Det kan vara kulturella skillnader som gör att huvudpersonen inte kan nå kvinnan. Kvinnans sociala bakgrund kan påverka hennes beteende som i Showboat World där Apollon Zamp uppmålas som mycket ohyfsad i skenet av den tillbakadragna och upphöjda Damsel Blanche-Aster.

De mystiska kvinnorna som döljer hemligheter som vi bara ser glimtar av. De är som flickan Zan Zu i The Palace of Love som bor hos den galne konstnären Navarth. Hon ger ett drogat intryck . Huvudpersonen blir mycket attraherad av henne, men känner också faderliga känslor. I Showboat World blir den råbarkade, kvinnotjusande kaptenen Apollon Zamp förtjust i Damsel Blanche-Aster och får flera gånger höra att han är ohyfsad och oattraktiv.

Besvikelse är ett vanligt tema i kombination till kvinnor i Vances sagor. Mannen känner sig dragen till kvinnan, men det visar sig att hon bär på en hemlighet som gör henne ouppnåelig eller oönskad. Kirth Gersen i Demon Prince-serien är kanske den mest arketypiska besvikna mannen. Driven av att hämnas demonprinsarna kan han aldrig låta sig blir förälskad eller slå sig till ro. I The Face blir detta mycket tydligt, och bokens komiska och oväntade slutknorr får en bismak av den sentimentala sorg Kirth känner inför sina framtidsplaner.

De prostituerade kvinnorna utgör underligt nog en stor del av Vances alla kvinnor. Det är Yip-flickorna i Araminta Station, de prostituerade i The Palace of Love, kvinnorna i regionen Chilite på Durdane lyder under hårda religiösa prostitutionsregler. I The Languages of Pao används kvinnor för högteknologiska genexperiement på Breakness-institutet. Flickorna och kvinnorna lyder under så kallade kontrakt. Efter kontrakttidens slut får de återvända till sin hemvärld ... tillsammans med betalningen och de flickor som eventuellt har fötts. Av någon anledning väljer Vance att beskriva hur the Wizards of Breakness åtminstone tolererar att flickebarn föds och överlever. Dagens mardrömssitution med mord av nyfödda flickor i Indien och Kina var för hemsk att ens förutspå.

Våldtäkter är vanliga i Jack Vances världar. Kvinnor kidnappas och rövas bort för att skändas på de mest onämnbara och perverterade sätt. Den manlige huvudpersonen fyller här en naturlig funktion: att rädda damen i nöd. Andra perversioner är också vanliga i Jack Vances relationer. Hela boken The Palace of Love är en hyllning till perversa fantasier som de rika och väletablerade kan leva ut i trevliga omgivningar. Den lömska och hänsynslösa Viole Falushe representerar alla de motbjudande sexuella läggningar man kan tänka sig. Samtidigt beskrivs omgivningens hemliga lust att få deltaga i Falushes tillställningar. Vance beskriver den skuldbelagda känslan i motsatserna makt och sex, perversion och erotik.

Kvinnorna kan självfallet tillhöra fler av dessa tre förenklade kategorier. Flickan Zan Zu i Palace of Love är prostituerad och mystisk på samma gång. Atmosfären kring henne och hennes relation till Navarth ger en obehaglig bismak i munnen efter nyheterna från Belgiska pedofiler under hösten 1996 ...

Finns det något att sammanfatta från denna lilla sammanfattning av Vances kvinnor? Det är tveksamt att dra slutsatser om författares personliga åsikter från hur de beskriver personer och psykologiska eller ideologiska karaktärer. Oftast är kvinnornas situation i Vances berättelser en följd av strikta kulturella mönster. Den underliga och i stort mycket pittoreska staden i The Palace of Love lyder stint ett enligt dem självklart påbud som gör att alla stadens kvinnor skall prostituera sig. På Durdane krävs prostitutionen av det religiösa systemet. Det kanske mest utmärkande med Jack Vance är just hans skarpsinne när det gäller att beskriva annorlunda sociala mönster och kulturer. Jag har inte läst allt som Jack Vance någonsin skrivit. Det kanske till och med är så att om jag skulle läsa fler av hans berättelser så skulle jag ändra mina åsikter och teorier kring hans kvinnliga karaktärer. Kanske det går att fortsätta detta studium och publicera något mer kring detta här i Månblad Alfa?


LSFF:s hemsida