ConFuse 95

Hans Persson, för ConFusekommittén
Eftersom det inte är så länge sedan det föregående numret av Månblad Alfa kom ut så finns det egentligen inte så mycket nyheter att rapportera om ConFuse 95.

Årets hedersgäst är den engelske (ursprungligen från Kanada) science fiction-kritikern John Clute. Han recenserar science fiction i ett flertal publikationer och har dessutom nyligen publicerat det jättelika uppslagsverket The Encyclopedia of Science Fiction. Slår man upp John Clute i denna bok så hittar man ''JC's criticism, despite some studiously flamboyant obscurities, remains essentially practical; it has appeared mostly in the form of reviews, some of considerable length. ... [JC]''.

Liksom tidigare år försöker vi lägga tyngdpunkten på det seriösa programmet men det kommer även att arrangeras tävlingar och andra lättsammare aktiviteter, till exempel en frågesport. När man inte deltar i någon programpunkt så kan man till exempel ta sig en titt i bokhandeln, bese konstutställningen, titta på film eller TV-serier eller ta sig en öl i baren.

Priset för att delta varierar beroende på när man betalar. Fram till den 31:e januari kostar det 250 kronor. Sedan höjs priset till 275 kronor fram till och med den 31:e april och ytterligare till 300 kronor fram till kongressen. Priset vid dörren är inte bestämt ännu. Man kan även betala 50 kronor i stödjande medlemskap (som sedan tillgodoräknas vid konverteringen till deltagande) för att få vidare information.

Betalning görs enklast till postgiro 488 19 24 - 7 (ConFuse 95/Björklind som betalningsmottagare). Om du betalar deltagande medlemskap senast den 31:e januari så deltar du också i utlottningen av ett signerat exemplar av The Encyclopedia of Science Fiction. Slösa inte bort dina pengar på Bingolotto -- kom på ConFuse istället och ha en trevlig helg.

Om du har några frågor om vad som kommer att hända eller vill hjälpa till med något så ta kontakt med kongresskommitténs ordförande Andreas Björklind på telefon 013-274463 eller skicka ett elektroniskt brev till confuse@ida.liu.se


LSFF:s hemsida