Verksamhetsberättelse 1994

Andreas Björklind, för LSFF:s styrelse 1994
I och med att denna verksamhetsberättelse publiceras före årsmötet bryter jag en mycket anrik LSFF-tradition. Hittills har alla verksamhetsberättelser först presenterats muntligen på årsmötet. Först därefter har jag skrivit rent berättelsen för att publiceras i Månblad Alfa. Men, goda traditioner kan bli bättre. Den formella verksamhetsberättelsen på årsmötet kan nu verkligen förberedas av alla medlemmar. Denna berättelse är alltså preliminär då det finns möjlighet att komplettera och ändra den på årsmötet. Så tänk efter alla om något saknas här.

Under 1994 hade LSFF, AU ungefär 60 betalande medlemmar. Styrelsen bestod av Andreas Björklind (ordförande), Tommy Persson (kassör), Lars Johansson (sekreterare), Jukka Nylund och Britt-Louise Viklund (ledamöter). Vår excellenta föreningstidskrift Månblad Alfa utkom med fyra späckade nummer under 1994. Tommy Persson är fortfarande Månbladets oförvitliga redaktör.

Möten

Sammanlagt tolv medlemsmöten avhölls under årets första tisdagar i månaden. Februarimötet var också årsmöte och hölls ej på den vanliga platsen utan istället var vi i Medborgarskolans lokaler. Första tisdagen varje månad är sedan många år ockuperade av LSFF-möten. Som vanligt bestod de av föreningsangelägenheter och filmvisning i Tommy Perssons hi-fi, surround-anläggning. Dessutom fanns möjlighet att titta i föreningens fina bibliotek som är uppställt hos Tommy. Ett antal korta och informella styrelsemöten har dessutom hållits under året, ofta i samband med medlemsmötena.

Under 1994 avhölls hela sjutton bokmöten. Bokmötet i mitten av december var som vanligt kombinerat med LSFF:s julfest, denna gång hemma hos familjen Hans Persson där totalt fyra bokmöten hölls. Övriga platser där boknöten hälls var hos Andreas och Carina (5), hos Calle och Ceci (1), hos Tommy (1), hos Jukka (1), hos Britt-Louise i Norrköping (2), hos Calle (1) och i Jukkas trappuppgång (1).

Filmgruppen har haft möte de tisdagar då inga andra LSFF-aktiviteter såsom medlemsmöten hållits. På dessa möten så görs eller betittas film.

Diverse andra aktiviteter

Den 29:e januari arrangerade vi en lyckad LSFF-dag i Medborgarskolans lokaler i centrala Linköping. En av anledningarna med dagen var att locka nya medlemmar till föreningen, och en annan anledning var att visa LSFF för allmänheten. Nya medlemmar och nyfikna människor kom till det lyckade evenemanget. Vi visade föreningens aktiviteter i olika former: Månblad Alfa, videofilmer gjorda av filmgruppen, teckningar av föreningens tecknar-förmågor, och så vidare. Dagen avslutades med fest hemma hos Tommy Persson.

På rollspelskonventet LinCon i pingst gjorde LSFF reklam för sig som vanligt. Föreningens ''egen'' kongress ConFuse uteblev 1994. Nästa år kommer den dock åter som planerat den 16 -- 18 juni, med engelsmannen John Clute som hedersgäst.

Flera olika TV-serier och filmer med science fiction-anknytning har betittats hemma hos Tommy Persson. Han har en trevlig ljudanläggning, flera TV-apparater och många soffplatser, vilket gör hans hem perfekt för LSFF-aktiviteter. Kom och prova någon gång! Tre filmdagar arrangerade också då film visades i Studiefrämjandets ''biosalong'' med storbildsvideokanon.

LSFF:s traditionella 4:e juli-fest, också kallad Roscoe-picknicken, gick av stapeln på Valla-området som vanligt. Ovanligt detta år var att vi spelade krocket. Laget som bestod av Tommy Persson och Lars Johansson vann krockettävlingen. Dessutom anordnades ett antal andra små och stora fester i LSFF:s regi.

Sedan så genomfördes minst en Stockholmsresa. Slutligen kan jag som vanligt säga att 1994 var ett -- som vanligt -- händelsespäckat LSFF-år. Traditionellt och beprövat.


LSFF:s hemsida