Redaktörens spalt

Tommy Persson
På grund av viss tids- och materialbrist så blev inte detta nummer 40 sidor. Förhoppningsvis så kommer nästa års fyra nummer av Månblad Alfa att utges mer jämnt fördelade över årets tolv månader. Anledningen till att det blev två nummer i slutet av året är att för få personer bidrar med material. Nästa år hoppas jag att både nya och gamla skribenter är flitigare.

Det finns medlemmar som går massor med konstiga kurser och utbildningar där de skriver uppsatser som har med science fiction att göra. Jag tycker att ni ska följa Hans Perssons och Calle Dybedahls exempel och också publicera era alster i Månbladet. Eller är det så att ni frivilligt skriver om saker som inte är relaterade till science fiction? Nej, något så absurt kan inte vara sant. Jag ser fram emot era bidrag.


LSFF:s hemsida