Ordförandespalt

Andreas Björklind
Om ungefär en månad (den 7:e februari 1995) är det årsmöte igen. Det finns en kallelse på annan plats i detta nummer. Man kanske kan tycka att årsmöten inte spelar så stor roll i en förening som LSFF men faktum är att årsmötet är mycket viktigt i denna förening!

Traditionellt avhålls årsmötet på den första tisdagen i februari. Det betyder att det samtidigt är ett av föreningens ordinarie medlemsmöten. Det är på årsmötet som ramarna för föreningens aktiviteter det kommande året dras upp. Styrelsen har sedan till uppgift att praktiskt genomföra de aktiviteter som årsmötet beslutat.

I LSFF har det sedan början varit så att styrelsen har spelat en mycket blygsam roll. Man kan säga att styrelsen ofta bara fyllt rollen av att vara föreningens officiella, utåtriktade ansikte. Den löpande verksamheten har alltid skötts av enskilda medlemmar med egna intressen och åsikter. Medlemsmötena och Månblad Alfa är egentligen de enda föreningsspecifika aktiviteterna i LSFF. Bokmöten, filmtittardagar, ConFuse, amatörfilmgruppen och så vidare är alla initiativ från medlemmar. Föreningens uppgift är att stödja (ekonomiskt eller moraliskt) de aktiviteter som beslutats vid årsmötet.

Om du har en idé om en aktivitet som du skulle vilja se inom LSFF:s ramar: kom på årsmötet och presentera den! Det är mycket okomplicerat, kom och berätta för de som är närvarande. LSFF har hittills byggt på enskilda medlemmars energi och fantasi. Antagligen kommer föreningen att fortsätta så även i fortsättningen. Därför är det viktigt att du kommer till årsmötet och presenterar idéer du har, för att utveckla och vidga föreningens aktiviteter.


LSFF:s hemsida