Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i LSFF till årsmöte tisdagen den 6 februari. Platsen är Medborgarskolans lokaler (Hospitaltorget), Linköping. Dagordningen är den normala årsmötesdagordningen. Vi har inte bokat lokalen ännu så reservlokal är hemma hos Tommy Persson och om denna reservlokal måste utnyttjas så meddelas detta på något medlems- eller bokmöte eller via email. Ni kan också ringa någon i styrelsen (Andreas, Tommy, Lars, Jukka, Britt-Louise) för att kolla hur det blir.
LSFF:s hemsida