LSFF:s filmamatörer träffas på tisdagar 19.00 hos Tommy Persson om det inte kolliderar med något annat, och de är intresserade av fler deltagare. Prata med Tommy Persson eller Roger Klein för mer information. Medlemsmötena fortsätter som vanligt första tisdagen i varje månad.

Utöver aktiviteterna i kalendariet kommer förstås filmdagar och andra aktiviteter att spontant arrangeras. Kom på något möte eller kontakta mig, Carina Björklind, för senaste nytt! En förutsättning för att kalendariet skall fungera är att ni meddelar mig när ni planerar olika aktiviteter! Det är sällsamt tyst i min telefonsvarare.

3/1
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson klockan 19.00.

5/1
Bokmöte hos Andreas och Carina Björklind klockan 19.00. Böckerna är av Jack Vance och heter Araminta Station, Ecce and Old Earth och Troy. Samma som på glöggmötet. Böckerna förtjänar mer uppmärksamhet! ConFuse-möte 18.30 för alla intresserade.

26/1
Bokmöte hos Andreas och Carina Björklind klockan 19.00.

7/2
LSFF:s årsmöte klockan 19.00 i medborgarskolans lokaler på Hospitalstorget. Reservlokal är hemma hos Tommy Persson (se kallelse).

16/2
Bokmöte hos Hans Persson klockan 19.00. ConFuse-möte klockan 18.00 för alla intresserade.

26/2
ConFuse-planeringsmöte klockan 13.30 hos Andreas och Carina. Öppet för alla som är intresserade.

7/3
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson 19.00.

9/3
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

30/3
Bokmöte hos Jukka Nylund klockan 19.00.

4/4
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson 19.00.

20/4
Bokmöte hos Calle Dybedahl klockan 19.00.

2/5
Medlemsmöte med te och film hos Tommy Persson 19.00.

11/5
Bokmöte hos Britt-Louise Viklund i Norrköping klockan 19.00.

16/6-18/6
ConFuse 95! John Clute har tackat ja till att vara hedersgäst! Han är en professionell läsare och kritiker och har bland annat redigerat den nya The Encyclopedia of Science Fiction tillsammans med Peter Nicholls och Brian Stableford. Mer information finns på annan plats i detta Månblad.

Adresser och telefonnummer till viktiga platser och personer: Andreas och Carina Björklind, Fanjunkaregatan 9, 582 46 Linköping, 013-274463; Tommy Persson, Rydsvägen 180A, 582 48 Linköping, 013-173249; Hans Persson, Domaregatan 8, 583 20 Linköping, 013-297705; Britt-Louise Viklund, Hospitalsgatan 52, nb, 602 27 Norrköping, 011-239745; Roger Klein, 013-171548; Jukka Nylund, Bygdegatan 412, 583 31 Linköping, 013-210007; Calle Dybedahl, Torparegatan 94, 583 31 Linköping, 013-211751.


LSFF:s hemsida