Månblad Alfa (ISSN 1104 -- 0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein.

Framsidesbilden är tecknad av Roger Klein.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
1 Mars
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tompe@lysator.liu.se.
Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Carina Björklind 013-274463.


LSFF:s hemsida