Hur man blir medlem

Om ni betalar 1995 års medlemsavgift innan årsmötet så är den 80 kronor. Medlemsavgiften betalas lämpligast in på postgiro 55 87 37 -- 3. Betalningsmottagare ska vara Linköpings Science Fiction-Förening. Uppge namn, adress, telefonnummer och födelsedatum. I och med att vi får bidrag beroende på hur många medlemmar som är yngre än 26 år så behöver vi födelsedatumet.


LSFF:s hemsida