Robert Bloch 1917 -- 1994

Hans Persson
Skräck-, fantasy-, thriller- och science fiction-författaren Robert Bloch avled i cancer i september. Precis innan så publicerade han en artikel i Omni där han meddelar att han snart kommer att dö, och sedan skriver om hur en man som skrivit om döden hela sitt liv nu tvingas konfronteras med verkligheten. Han hade även förberett sin egen dödsruna för tidningar för att undvika att det enda som stod skulle bli ''författaren till Psycho''.

Robert Bloch började sin karriär inom science fiction som fan. Han hängde på låset hos en närbelägen affär varje månad för att köpa Weird Tales precis när den kom ut så att ingen annan skulle hinna före och köpa det sista numret. Efter att en ung Bloch någon gång på 1930-talet skrivit ett beundrarbrev till H. P. Lovecraft som på den tiden var en flitig författare i Weird Tales så uppstod en brevväxling dem emellan. Ganska snart föreslog Lovecraft att Bloch skulle prova att skriva någonting själv, ett råd som han inte var sen att prova.

Efter att ha lyckats publicera ett par noveller i en semi-professionell novelltidskrift (utan att få någon betalning) så bestämde han sig för att försöka satsa på att bli författare. Genom att satsa allt sitt tillgängliga kapital lyckades han köpa sig en begagnad skrivmaskin och satte igång att skriva. Sex veckor efter denna satsning hade han sålt sin första novell till Weird Tales. ''The Secret in the Tomb'' (1935) var den första i en rad av ungefär 100 noveller av Bloch de publicerade under det påföljande decenniet.

Efter 1945 drog han ner sin litterära produktion lite och gick istället över till att arbete med radio och senare TV. En stor del av hans produktion ligger mer eller mindre inom skräckgenren, och hans verk präglas ofta av svart humor. Han fortsatte att skriva fram till sin död, liksom han under hela sitt liv fortsatte att vara aktiv inom fandom. Några av hans mest kända verk är ''Yours Truly, Jack the Ripper'', ''That Hell-Bound Train'' och Psycho (1959; filmad av Alfred Hitchcock 1960).


LSFF:s hemsida