Redaktörens spalt

Tommy Persson
Per Westling hittade en relevant och viktig notis i Dagens Nyheter. Rubriken är ''Gräsklippning stör psyket'':
Att man måste klippa gräsmattan är en tvångsföreställning som i värsta fall växer till mental deformering, hävdar den amerikanska kulturhistorikern Virginia Scott Jenkins, som studerat gräsklippandets estetik och ekologi samt dess ekonomiska och politiska bakgrund.
Själv så har jag en tvångsföreställning som förhindrar mig att klippa gräs.

Nästa nummer ska snabbt ut så all bidrag mottages omedelbart! Nummer 24 ska lämnas in till tryckning innan jul så meddela mig gärna om ni tänker skriva något innan dess.


LSFF:s hemsida