Ordförandespalt

Andreas Björklind

I slutet av januari i år arrangerade vi en dag med LSFF-öppet hus. Vi fick låna Medborgarskolans lokaler centralt i Linköping. Den största anledningen till detta evenemang var att kunna visa upp LSFF och våra aktiviteter för en stor mängd människor. Nya medlemmar var förstås det bakomliggande målet. Vi fick nya medlemmar, och flera människor kom förbi under dagen av nyfikenhet.

Under 1995 har vi återigen flera utmärkta tillfällen att göra reklam för LSFF. Framför allt har vi science fiction-kongressen ConFuse som nästa år arrangeras den 16 -- 18 juni. Där kan vi visa upp medlemmarnas aktiviteter och presentera olika former av intressen av science fiction, fantasy och skräck. Dessutom planerar vi att åter arrangera en dag med information om LSFF och science fiction i Medborgarskolans lokaler som ligger centralt i Linköping. Rollspelskonventet LinCon kommer också att ge oss möjlighet att värva medlemmar och presentera vår verksamhet.

Det är nödvändigt att du kommer till medlemsmötena och talar om hur du skulle vilja att föreningen skall presentera sin verksamhet! Om du är en ny medlem kan du berätta hur du kom i kontakt med föreningen, och hur du enklare skulle kunna ha hittat till LSFF. Är du en gammal medlem har du säkert också många uppslag på hur föreningen kan profilera sig och nå ut med information.

Föreningen har nu också tryckt upp en informationsfolder som skall spridas till bibliotek, skolor, arbetsplatser och så vidare. Om du känner till en plats där sådana foldrar skulle kunna passa så kontakta någon av oss i styrelsen eller kom till nästa möte och hämta en bunt reklamfoldrar!


LSFF:s hemsida