Kommande bokmöten

Tommy Persson
På ett bokmöte så diskuterades kommande bokmötesböcker. Då folk har varit extremt dåliga på att inskaffa och läsa de böcker vi haft föreslogs att vi provar att bestämma böcker från möte till möte. Då kan till exempel någon som läst en bra bokmötesbok förslå den och låna ut sitt exemplar. Vi bestämde också att försöka ha noveller till bokmötena. Dessa noveller kan kanske kopieras upp och delas ut på föregående bokmöte. Om sedan den som föreslåt en bok eller novell också har en annan text om boken eller kanske bokens tema så är detta väldigt trevligt. Lämpligt kan vara texter från mer litterära tidskrifter såsom Science Fiction Eye eller The New York Review of Science Fiction.
LSFF:s hemsida