Kallelse till årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar i LSFF till årsmöte tisdagen den 7 februari. Platsen är Medborgarskolans lokaler vid Hospitaltorget i Linköping. Dagordningen är den normala årsmötesdagordningen.
LSFF:s hemsida