Månblad Alfa (ISSN 1104 -- 0890) utges av Linköpings Science Fiction-Förening och utkommer med fyra nummer per år.
Adressen till föreningen är:
LSFF, c/o Andreas Björklind
Fanjunkaregatan 9
582 46 Linköping.
Redaktör och ansvarig utgivare för detta nummer är Tommy Persson. Medhjälpare var Roger Klein. Teckningarna i detta nummer är gjorda av Roger Klein, Sven Berggren och Mats Öhrman.

Framsidesbilden är tecknad av Mats Öhrman.
Material till nästa nummer ska vara redaktionen tillhanda senast den
18 December
Material skickas eller lämnas till Tommy Persson.
Material på elektronisk form kan skickas till tompe@lysator.liu.se.
Planerade aktiviteter som ska in i kalendariet meddelas till Carina Björklind 013-274463.


LSFF:s hemsida