ConFuse 95

För ConFusekommittén, Britt-Louise Viklund
Sedan 1993 har ConFusekommittén samlat krafter och nu börjar arbetet med nästa års kongress. Den går av stapeln 16 -- 18 juni 1995, i Ryds Herrgård som vanligt.

Vi har redan nu en preliminär hedersgäst som är intresserad av att närvara. Programmet kommer som vanligt att bli innehållsrikt och varierat. Det finns också en del idéer som vi hoppas kunna genomföra för att förnya kongressen.

Samma personer som tidigare ingår i kongresskommittén, nämligen Andreas och Carina Björklind, Jukka Nylund, Hans Persson och undertecknad Britt-Louise Viklund. Vi kommer också att behöva hjälp från er andra i föreningen -- både med idéer, goda råd och med praktiskt arbete. Alla intresserade är välkommna till planeringsmötena som i många fall kommer att hållas klockan 18.00 -- 19.00 före andra föreningsaktiviteter som bokmöten och medlemsmöten.

Mer information om kongressen och arbetet inför den kommer framöver i Månbladet och i reklamblad och framstegsrapporter.


LSFF:s hemsida