Redaktörens spalt

Tommy Persson
Som vanligt har det tagit lång tid från dödslinjen till ett färdigt Månblad. Till nästa nummer kommer det att gå fortare. Planen är att nummer 23 kommer ut i början av november och nummer 24 i slutet av december.

Att se fram emot i nästa nummer är del två av John-Henri Holmbergs tal, en novell av Calle Dybedahl och en kongressrapport från InterCon 94 av mig. För att min spalt ska bli lika lång som Andreas' så skriver jag denna mening. Hum, det behövs visst en mening till. Det räckte inte heller. Men nu ska det väl bli bra. Nej, det blev för långt.


LSFF:s hemsida