Inblickar

Nicholas Wennerberg
Följande är några funderingar som jag hade medan jag läste transkriptionen av Nancy Kress' tal i nummer 20 av Månbladet.

''I am told that you do not have a single female science fiction writer in Sweden'' -- numera kanske, men vi har faktiskt haft åtminstone en; Karin Boye (Kallocain 1940). Inte mycket att skryta med, kanske, men det är i alla fall fler än ingen.

''Mary Shelley was a self-defined feminist'' -- vad jag vet var inte Mary Wollstonecraft Shelley feminist. Däremot var hennes mor, Mary Wollstonecraft, feminist och kvinnosakskämpe på 1700-talet. Mary Shelley var mer influerad av sin far, William Godwin en utopist och liberalfilosof, vilket lyser igenom inte minst i Frankenstein. Modern dog när Mary Shelley föddes, eller ganska tidigt i alla fall, om jag inte minns felModern dog elva dagar efter förlossningen., så hon lär inte ha hunnit påverka sin dotter i nämnvärd utsträckning. Namnen kan dock vara förvillande i detta fall. Det är därför man vanligtvis endast hänvisar till modern med namnet Wollstonecraft. Det finns nämligen biografier om båda kvinnorna att få tag på.

''Modern American science fiction began with Hugo Gernsback, who wasn't even a writer but a publisher'' -- Hugo Gernsback skrev visst, och han skrev science fiction. Hans första tidskrift var en tekniktidning där han skrev noveller med teknikanknytning. Hans berättelser var ''Verneianska''; klassiska äventyrsberättelser med nutida eller framtida teknisk rekvisita. Han kom senare att favorisera liknande berättelser i sina pulp-tidningar. Gernsback var mer intresserad av tekniska ''gadgets'' och prylar som rekvisita, och mindre intresserad av teknologin i sig eller dess effekter på omvärlden. Äventyret var det centrala, så teknisk exakthet fick stryka på foten till förmån för action och äventyr.

''[...] Franz Kafka could publish The Trial and The Castle [...]'' -- i själva verket var det Max Brod, en vän till Kafka, som lät publicera hans böcker efter dennes död 1925 mot Franz Kafkas uttryckliga vilja. Kafka ville att de skulle förstöras. Under sin livstid publicerade Kafka endast ett litet antal noveller (bland annat ''Förvandlingen'').

''The science fiction was often negative, cautious and fearful [...] and it was tied in with another fear phenomenon of the 1950s: fear of UFOs'' -- snarare då ''fear of Commies''; 1950-talet var ju McCarthyismens förlovade period med det kalla kriget i full gång. Invasionstemat tycker jag speglar det hyperparanoida amerikanska samhället vid denna tid, där senator Joseph McCarthy viftade med blanka pappersark och påstod att det var listor på hundratals kommunistinfiltratörer i statsapparaten, och där man genom doktrinen om ''guilt by association'' kunde stämplas som kommunist om man hade hälsat på en granne som hade liberala böcker i sin bokhylla. ''Marsianerna'' var inte gröna -- de var röda!


LSFF:s hemsida